Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Triptanen tijdens of na de aura?

Beste innamemoment bij migraine

PW Magazine 01, jaar 2013 - 28-12-2012 | door Delia Titre
Mevrouw Hoofd is in de war. Haar apotheker vertelt haar dat zij sumatriptan pas tijdens de hoofdpijnfase moet innemen. Haar huidige neuroloog adviseert sumatriptan al tijdens de aurafase in te nemen. Wie heeft gelijk?

2013pw01p33Migraine wordt onderscheiden in migraine zonder aura en migraine met aura. Voorheen werd migraine met aura ook wel klassieke migraine genoemd. Migraine met aura komt minder vaak voor. Ongeveer 15% van de patiënten heeft auraverschijnselen, zoals:

• lichtflitsen, zigzaglijnen of sterretjes;

• tintelingen of een doof gevoel in lippen, gelaat of hand;

• eenzijdige spierzwakte;

• spraakstoornissen.

De auraverschijnselen duren 10-60 minuten. Binnen een uur treedt de hoofdpijnfase in. Een hoofdpijnaanval kan vier tot 72 uur duren.

Aan de hoofdpijnaanval kunnen ook prodromale verschijnselen voorafgaan. Deze moeten niet worden verward met auraverschijnselen. Prodromale verschijnselen kenmerken zich onder andere door hypoactiviteit of hyperactiviteit, depressie, prikkelbaarheid, geeuwen of trek in bepaalde voedingsmiddelen. Deze verschijnselen treden twee tot 48 uur voor de hoofdpijnaanval op.

Triptan tijdens de hoofdpijnfase

Volgens de Richtlijn Hoofdpijn uit 2007 van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) moet een triptan niet te vroeg worden ingenomen. Verschillende fabrikanten adviseren triptanen pas tijdens de hoofdpijnfase in te nemen en niet al in de aurafase. De reden hiervoor is dat uit onderzoek blijkt dat triptanen minder of niet effectief zijn bij inname tijdens de aurafase. De effectiviteit is het grootst als het zo snel mogelijk na het intreden van de hoofdpijn wordt ingenomen. Men dient er wel zeker van te zijn dat het om een migraineaanval gaat en het geen ‘gewone’ hoofdpijn is.

Triptanen tijdens de aurafase

Sommige patiënten nemen het triptan al tijdens de aurafase in. Ze gaan er dan vanuit dat hoe eerder het wordt gebruikt, hoe beter het werkt. Bovendien duurt het toch enige tijd voordat het triptan gaat werken. Verschillende neurologen geven ook het advies om het triptan al tijdens de aurafase in te nemen. Er is beperkt onderzoek dat dit ondersteunt. Volgens de NVN is het bewijs nog te gering om het advies aan te passen.

Conclusie

Er is voor beide manieren wat te zeggen. De ervaring van de patiënt speelt een doorslaggevende rol. Is de migraine onder controle? Dan is het waarschijnlijk onverstandig op een ander moment het triptan te gebruiken. Is dit niet het geval? Dan is het verstandig te achterhalen wanneer de patiënt het triptan gebruikt. Misschien werkt het triptan niet omdat het te vroeg of juist te laat wordt ingenomen. In overleg met de neuroloog kan een passend advies worden gegeven.


 

Geraadpleegde literatuur: InformatoriumMedicamentorum 2012, NVN-richtlijn Hoofdpijn 2007.

Document acties

Back to top