Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Symposium over LESA’s was succes

Knelpunten en tips in de praktijk

PW Magazine 50, jaar 2010 - 17-12-2010 | door KNMP
‘Zorg voor een actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn’; dit symposium trok 30 november zo’n 140 deelnemers. Een succesvolle bijeenkomst, vond Rian Lelie. “De KNMP heeft veel gedaan op dit gebied. De deelnemers wilden nu wel horen wat in de praktijk kan worden gedaan.”

Het ministerie van VWS subsidieerde het symposium. “Het ministerie heeft positief gereageerd op ons verzoek om LESA’s te ontwikkelen en een aanzet te geven tot de implementatie. Deze bijeenkomst was daar een onderdeel van”, legt Rian Lelie uit. Zij is coördinator LESA’s bij de KNMP.

Het symposium ging om twee Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraken, oftewel LESA’s: ‘Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn’ en ‘Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis’. “De samenhang tussen deze twee is logisch”, vertelt Lelie. “Als ziekenhuizen bijvoorbeeld betere informatie aangeleverd krijgen bij de opname van patiënten, kunnen ze meer aandacht besteden aan het ontslaggesprek.” Het programma bestond uit afwisselend presentaties en interviews. “Er was hierdoor veel interactie met de deelnemers. De knelpunten maar ook de tips kwamen vanuit de hele groep.”

Ouderen

Onder de aanwezigen waren vooral veel apothekers, thuiszorgmedewerkers en mensen van de trombosedienst. Huisartsen, verpleeghuisartsen en tandartsen waren nauwelijks vertegenwoordigd. Lelie: “Deze zorgverleners lijken nog niet goed op de hoogte van de invoering van de Richtlijn overdracht medicatiegegevens. Toch is de relevantie er voor hen ook. Een van de sprekers vertelde namens de tandartsen dat het medicatieoverzicht voor hen steeds belangrijker is. Steeds meer ouderen hebben hun gebit nog, in tegenstelling tot vroeger. En ouderen gebruiken meestal meer medicatie.”

Randvoorwaarden

Twee randvoorwaarden kwamen ook tijdens het symposium weer naar voren: privacy en ICT. Privacy speelt bij gegevensuitwisseling een belangrijke rol. Hoe ga je hiermee om? Jurriane Rendering is jurist bij de KNMP en werkte mee aan een praktisch protocol. Omdat de interpretatie van de juridische kant van gegevensuitwisseling in de praktijk door zorgverleners kan verschillen, schreef zij ook mee aan een vragenlijst met antwoorden.

Op ICT-gebied is nog veel werk te doen, maar ook daar wordt hard aan gewerkt. Lees bijvoorbeeld meer over het uniforme medicatieoverzicht in PW 46-47. 

Patiënt centraal

“IGZ erkent dat nog niet alle randvoorwaarden zijn ingevuld en daardoor niet alles mogelijk is. Wel verwacht de inspectie dat zorgverleners kijken naar wat wel mogelijk is”, legt Lelie uit. “Maak afspraken met zorgverleners, kijk naar wat beter kan. Begin daarbij bij jezelf voordat je naar anderen wijst. En natuurlijk blijft de patiënt centraal.” 

Meer weten

Voor wie niet bij het symposium was en meer wil weten over deze LESA’s met bijbehorende knelpunten en tips of over de materialen van de KNMP voor de implementatie van de richtlijn; kijk op www.medicatieoverdracht.nl of www.knmp.nl.

Op de website van de KNMP staan binnenkort ook het protocol en de vragenlijst over privacy.

Document acties

Back to top