Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

FNA, bouwt u mee?

Praktijkapothekers en LNA: sparringpartners

PW Magazine 42, jaar 2012 - 19-10-2012 | door Louise de Wolf
Voor apotheekbereidingen gaat de voorkeur uit naar gestandaardiseerde voorschriften. U vindt ze in het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA). Als onderdeel van de standaardisatie wordt de robuustheid van het voorschrift altijd nagewerkt door apothekers uit de praktijk.

Niemand die in 1967 bij de introductie van de eerste FNA-klappertjes betrokken was, werkt nu nog bij het LNA. Dat de betekenis van het FNA voor de kwaliteit van apotheekbereidingen in Nederland zó langdurig zó groot zou zijn kon men toen nog niet vermoeden. Het huidige LNA-team realiseert zich dat terdege en stelt alles in het werk om het FNA te onderhouden en voor de toekomst veilig te stellen. De FNA-klappertjes werden het FNA-boek, en de meest actuele versie is het elektronische FNA, dat maandelijks wordt geüpdatet en via de KNMP Kennisbank is te raadplegen.

Standaardisatie

Voor de farmacotherapeutische behandeling van minder vaak voorkomende aandoeningen of speciale patiëntengroepen zoals kinderen of ouderen is niet altijd een geschikt handelspreparaat beschikbaar. De apotheker kan dan gevraagd worden een geneesmiddel (uit grondstoffen) te bereiden. Het FNA is daarbij hét naslagwerk van de bereidende apotheker. Het omvat een verzameling landelijk gestandaardiseerde bereidingsvoorschriften van goede ontwerpkwaliteit, die kunnen worden bereid in openbare en ziekenhuisapotheken. Het FNA voorziet daarmee in de behoefte aan een aantal noodzakelijke, rationele geneesmiddelen waarvoor geen geregistreerd handelspreparaat beschikbaar is.

FNA voorziet in behoefte

De vraag naar op het individu afgestemde geneesmiddelen verandert continu. Enerzijds worden ‘uit de pen’ geraakte FNA-preparaten op vervallen gezet. Anderzijds signaleert het LNA uit veelgestelde vragen aan de LNA-helpdesk de behoefte aan nieuwe preparaten. Daarvoor wordt pas een voorschrift ontwikkeld als de therapeutische plaatsbepaling is gedaan en duidelijk is dat de therapie rationeel is. Zo ja, dan wordt een formuleringsonderzoek gestart, soms in samenwerking met een (ziekenhuis)apotheek. Wanneer de samenstelling vaststaat wordt een stabiliteitsonderzoek opgestart om de houdbaarheid te onderbouwen.

Beproefde robuustheid

Voordat een nieuw FNA-voorschrift wordt gepubliceerd werkt een tiental apotheken in het land het voorschrift na. Hiermee wordt de robuustheid van het voorschrift in de praktijk getest. Blijkt dat het voorschrift ook bij alle nawerkers een bevredigend resultaat oplevert, dan kan het licht op groen voor publicatie in het FNA. Een recent voorbeeld is Diltiazemhydrochloridevaselinecrème 2% FNA, waarbij alle nawerkers een product bleken te kunnen bereiden met een gehalte tussen 95 en 105% van de declaratie. Lijkt het u leuk om mee te bouwen aan het FNA, en ook eens een nieuw FNA-voorschrift na te werken? Laat het weten via lna@knmp.nl.


2012pw42p17

Document acties

Back to top