Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Parenteralia VTGM

Herziene gereedmaakteksten en nieuwe toelichting

PW Magazine 36, jaar 2012 - 07-09-2012 | door Sin Ying Chuah
Parenteralia VTGM is dé uitgave met informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM bevat uitgewerkte informatie over ruim vierhonderd geneesmiddelen. Dit zijn allemaal geneesmiddelen die parenteraal worden toegediend en op de verpleegafdeling worden klaargemaakt.

2012pw36p25Van een groot deel van de geneesmiddelen die in het Informatorium Medicamentorum een parenterale toepassing kennen, staat per toedieningsweg aangegeven op welke wijze dit middel wordt gereedgemaakt, bewaard en toegediend. Deze informatie is met name bedoeld voor verpleegkundigen. Daarnaast is informatie voor apothekers opgenomen om vragen over het voor toediening gereedmaken van parenterale geneesmiddelen uit de praktijk te kunnen beantwoorden. Deze achtergrondinformatie is terug te vinden in aparte documenten (basisinformatie). Geneesmiddelen die niet zijn opgenomen in Parenteralia VTGM zijn bijvoorbeeld cytostatica en toevoegingen aan TPV.

Gereedmaakteksten

Onlangs zijn alle gereedmaakteksten herzien, ze zijn korter en bondiger geworden. Met behulp van de gereedmaaktekst kan het product op een goede manier klaargemaakt worden. Deze tekst geeft de handelingen stapsgewijs aan en benoemt de oplosmiddelen en infusievloeistoffen. Verder zijn in de teksten rekenvoorbeelden toegevoegd om verpleegkundigen te ondersteunen in het omrekenen van dosering naar volumes.

Bij het opstellen van de gereedmaakteksten wordt rekening gehouden met het minimaal af te meten volume. Bij het opzuigen van kleine volumes geeft de gereedmaaktekst aan dat een nieuwe spuit moet worden gebruikt na reconstitueren. Want als de vloeistof met dezelfde spuit als het oplosmiddel wordt opgezogen, vindt een verdunning plaats. Afwijkingen kunnen daarbij zelfs oplopen tot 25%.

Basisinformatie

In de basisinformatie staat per werkzame stof een uitgebreide verantwoording over de gegeven informatie. Deze is onderverdeeld in drie hoofdstukken: Therapie, Gereedmaken en Toedienen. Het bevat bijvoorbeeld informatie over de houdbaarheid, verenigbaarheden en toedieningsduur/-snelheid.

Voor de basisinformatie is gebruikgemaakt van diverse naslagwerken, zoals de Europese Farmacopee en Stabilis. Behalve de literatuur zijn hierin ook de overwegingen en interpretaties van literatuurgegevens terug te vinden.

Toelichting

Bovenstaande toelichting op Parenteralia VTGM en meer uitleg over de inhoud, aanpak en werkwijze, is terug te vinden in ‘Rubrieken Parenteralia VTGM – Toelichting’. Deze toelichting staat sinds 1 september op de KNMP Kennisbank. De informatie is afkomstig van de serie van acht nieuwsbrieven die uitgegeven zijn bij de introductie van Parenteralia VTGM.

 

Voor toegang tot Parenteralia VTGM is een apart abonnement nodig. Zie voor meer informatie www.knmp.nl/parenteralia-vtgm.

Document acties

Back to top