Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2013

Verbetering

In het artikel over leveranciers met het predicaat ‘betrouwbaar’ in PW 50 van 2012 staat in het overzicht het bedrijf Blockland IJsselstein genoemd.

PW Magazine 01, jaar 2013 - 04-01-2013 | door KNMP

Medicatiebewaking op nierfunctiewaarden

Ondersteuningsmaterialen beschikbaar

Nierschade komt veel voor in Nederland: ongeveer een op de tien mensen heeft ‘verborgen nierschade’. Bij een op de twintig Nederlanders is sprake van nierschade met verlies van de nierfunctie; bij een op de tweehonderd gaat het om een ernstig gestoorde nierfunctie.

PW Magazine 03, jaar 2013 - 18-01-2013 | door Sin Ying Chuah, Ka-Chun Cheung

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 03, jaar 2013 - 18-01-2013 | door KNMP

LAD behartigt belang apotheker in loondienst

Voortaan kunnen ook apothekers die werkzaam zijn in dienstverband terecht bij LAD, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen. LAD is de grootste werknemersorganisatie voor artsen.

PW Magazine 04, jaar 2013 - 25-01-2013 | door KNMP

Na vijftig jaar gratis lid

Wie meer dan vijftig jaar lid is van de KNMP hoeft met ingang van 1 januari niet langer contributie te betalen.

PW Magazine 04, jaar 2013 - 25-01-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 04, jaar 2013 - 25-01-2013 | door KNMP

Bereidingen voor rectaal gebruik: de top drie

Klysma’s, zetpillen en vette crèmes

Wat is de overeenkomst tussen corticosteroïden, tacrolimus en polystyreensulfonzuur? Bij de LNA-helpdesk stonden deze stoffen in 2012 bovenaan de lijst van veelgestelde vragen over toedieningsvormen voor rectaal gebruik.

PW Magazine 05, jaar 2013 - 01-02-2013 | door Marijn Westphal

Informatorium 2013 verschenen als boek

Wijzigingen worden maandelijks digitaal bijgehouden

Kortgeleden is de editie 2013 van het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uitgekomen. Het Informatorium wordt maandelijks geactualiseerd op de KNMP Kennisbank en op IM Mobiel. Er zijn 3 nieuwe rubrieken geïntroduceerd, namelijk Verminderde nierfunctie, Farmacogenetica en Verkeersdeelname.

PW Magazine 06, jaar 2013 - 08-02-2013 | door Atty Hielema

Medicatieoverzicht 2.0: van logistiek naar therapie

Verandering vraagt omslag in denken en doen

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een verbeterde versie van het medicatieoverzicht. De belangrijkste verandering: waar de eerste versie is gericht op logistiek, is het medicatieoverzicht 2.0 ook gericht op therapeutische informatie.

PW Magazine 07, jaar 2013 - 15-02-2013 | door Brigit van Soest

Publieksfolder privacy

De publieksfolder Persoongegevens, medicijnen en uw privacy is weer beschikbaar.

PW Magazine 07, jaar 2013 - 15-02-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 07, jaar 2013 - 15-02-2013 | door KNMP

KNMP-lidmaatschap 2013: meer waar voor je geld

Minder papier, kosten en rompslomp

Apothekers ontvangen dit jaar via e-mail het aanbod producten en diensten van de KNMP. Ook het voorstel voor Zakelijke Contributie voor de openbare ziekenhuizen en de pakketten Z en Z+ voor de ziekenhuizen gaan niet meer via de post.

PW Magazine 08, jaar 2013 - 22-02-2013 | door KNMP

Porfyrie: een bijzondere contra-indicatie

De reactie op geneesmiddelen verschilt sterk tussen verschillende vormen van porfyrie: van uitlokking van mogelijk levensbedreigende aanvallen tot helemaal geen reactie. Verder bestaat voor de geneesmiddelgevoelige vormen van porfyrie slechts een beperkte lijst van bewezen veilige geneesmiddelen.

PW Magazine 09, jaar 2013 - 01-03-2013 | door Marga Nijenhuis

Productzorg: deugdelijke verpakkingen

FNA-verpakkingen

Uitgangsmaterialen voor gebruik in de apotheek moeten van deugdelijke kwaliteit zijn. Dit geldt voor verpakkingen net zo goed als voor grondstoffen. De apotheker kan hieraan voldoen door in te kopen bij een betrouwbare leverancier en waar beschikbaar FNA-verpakkingen te gebruiken.

PW Magazine 10, jaar 2013 - 07-03-2013 | door Rik Wagenaar

Samen in actie voor een betere leefstijl

KNMP in diverse partnerschappen

Gezondheidswinst is niet alleen te behalen door de behandeling van ziekten, maar ook door een gezonde leefstijl. Daarbij gaat het onder meer over een gezond gewicht en niet roken. De KNMP werkt met andere organisaties van zorgverleners samen in een aantal partnerschappen op het gebied van leefstijl.

PW Magazine 11, jaar 2013 - 15-03-2013 | door Inke Nanninga

Aandacht voor unieke expertise van de apotheek

Farmaceutische momenten zichtbaar maken

Het blijft belangrijk dat de werkzaamheden van de apotheker zichtbaar zijn voor het publiek. Dit jaar doet de KNMP dat niet via themaweken, maar via het zichtbaar maken van farmaceutische momenten in ieders leven.

PW Magazine 12, jaar 2013 - 22-03-2013 | door KNMP

De apotheker als productspecialist

Vraagbaak voor psychofarmaca

De apotheker is als productspecialist de zorgverlener bij uitstek om vragen of problemen rondom productzorg van psychofarmaca te beantwoorden of op te lossen.

PW Magazine 13, jaar 2013 - 29-03-2013 | door Anne-Marie Prins-Jacobs 1 reactie

Bacillen de baas

KNMP Congres in beeld

Een volle beursvloer, wetenswaardige lezingen, gezellige drukte en veel gelegenheid tot bijpraten. Ruim 1400 bezoekers waren 12 maart present op de KNMP Wetenschapsdag in het Beatrix Theater in Utrecht. Onder de noemer ‘Bacillen de baas’ belichtten diverse sprekers daar het probleem van de infectieziekten.

PW Magazine 13, jaar 2013 - 29-03-2013 | door KNMP

Geen voorkeur meer voor paroxetine

Nieuw advies SSRI’s tijdens de zwangerschap

Depressieve klachten tijdens de zwangerschap komen veel voor: 7 tot 20% van de zwangeren heeft er last van. Van hen gebruikt 2 tot 3% een selectieve serotonine-heropnameremmer (SSRI). Dit gaat om 3600-5400 vrouwen per jaar [1]. Behandelen is noodzakelijk, want depressie kan nadelige effecten hebben voor zowel moeder als kind [2].

PW Magazine 14, jaar 2013 - 05-04-2013 | door Ka Man Cheung

Longdagen: zicht op nieuwste ontwikkelingen

Lezingen en presentaties over longaandoeningen

Tijdens de Longdagen 2013 staat de Jaarbeurs in Utrecht gedurende twee dagen in het teken van de wetenschap, met lezingen en posterpresentaties over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en zorg bij respiratoire aandoeningen.

PW Magazine 15, jaar 2013 - 12-04-2013 | door Marnix Westein

Nieuwe KNMP-leden

Personalia

PW Magazine 15, jaar 2013 - 12-04-2013 | door KNMP

Apotheekpensioenen in beweging

KNMP neemt voortouw voor toekomstbestendig pensioen

De financiële crisis heeft ook huisgehouden bij de apotheekpensioenen, die toch al onder druk staan. Reden voor de KNMP om samen met alle betrokken partijen een visie op pensioenen voor de sector openbare apotheken te ontwikkelen.

PW Magazine 16, jaar 2013 - 19-04-2013 | door KNMP

Richtlijn CVRM ‘bijschaven’, zorgstandaard updaten

SIG HVZ door op de ingeslagen weg

De SIG Hart- en vaatziekten (HVZ) is één van de Special Interest Groups (SIG’s) binnen de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Een terugblik op 2012 en een vooruitblik op 2013.

PW Magazine 17, jaar 2013 - 26-04-2013 | door Fong Sodihardjo-Yuen

Nascholing op KNMP tv

U kunt op KNMP tv een nieuwe nascholing vinden over de praktijk rond de KNMP Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM).

PW Magazine 17, jaar 2013 - 26-04-2013 | door KNMP

Geneesmiddeltekorten uitdaging van de toekomst

Problemen met levering lijken trend

Een plotseling tekort aan digoxine rond de Paasdagen, amoxicillinesuspensie niet beschikbaar midden in het griepseizoen. Problemen met levering van geneesmiddelen doen zich steeds vaker voor en lijken een trend.

PW Magazine 18, jaar 2013 - 03-05-2013 | door Doerine Postma

Apotheek.nl voor patiënt én apotheek

Informatie is praktisch en makkelijk te begrijpen

Apotheek.nl is dé website met betrouwbare geneesmiddelinformatie voor patiënten. Maar apotheek.nl biedt meer. U kunt de site ook gebruiken aan de balie in de apotheek. Er staan bijvoorbeeld handige instructiefilmpjes voor verschillende toedieningsvormen van medicijnen op. Daarnaast kunt u teksten van apotheek.nl op uw eigen website plaatsen.

PW Magazine 19, jaar 2013 - 10-05-2013 | door Nike Everaarts-de Gruyter

Gezamenlijk nadenken over de toekomst

‘Goede farmaceutische zorg, voor vandaag en morgen’

Tijdens de aanstaande districtsledenbijeenkomsten start de KNMP met de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de farmaceutische zorg in 2023. De KNMP wil dit gezamenlijk doen met de eigen leden, met stakeholders en opinieleiders in de zorg. Het motto: ‘goede farmaceutische zorg, voor vandaag en morgen’.

PW Magazine 20, jaar 2013 - 17-05-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 20, jaar 2013 - 17-05-2013 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 20, jaar 2013 - 17-05-2013 | door KNMP

Herziening van de Richtlijn Bereiden

Publicatie voorzien eind 2013

In samenwerking met de Special Interest Groep Productzorg en Bereiden herziet de KNMP momenteel de Richtlijn Bereiden. De certificerende instanties van openbare apotheken krijgen een toelichting over de interpretatie.

PW Magazine 21, jaar 2013 - 24-05-2013 | door Oscar Smeets

Adviezen gewijzigd

Evaluatie voedingsnormen vitamine D

De adviezen voor vitamine D-suppletie zijn kortgeleden gewijzigd. In september zijn de nieuwe voedingsnormen voor vitamine D van de Gezondheidsraad gepubliceerd [1]. De KNMP is betrokken geweest bij de commentaarfase van de normen.

PW Magazine 22, jaar 2013 - 30-05-2013 | door Wafa Jama

Kennisdocument Hyponatriëmie voor apothekers

Nieuw in de KNMP Kennisbank

Sinds april 2013 is op de KNMP Kennisbank het ‘Kennisdocument Hyponatriëmie’ voor apothekers beschikbaar. Dit document is het eerste van een reeks kennisdocumenten over laboratoriumwaarden. De volgende kennisdocumenten gaan over kalium en farmacogenetische parameters.

PW Magazine 23, jaar 2013 - 07-06-2013 | door Ka-Chun Cheung

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 23, jaar 2013 - 07-06-2013 | door KNMP

‘CAO biedt meer zekerheid dan richtlijnen’

Loondienstapotheker kan terecht bij LAD

Apothekers die in dienstverband werkzaam zijn, kunnen voortaan terecht bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

PW Magazine 24, jaar 2013 - 14-06-2013 | door KNMP

Gebruik foliumzuur nog te laag

Vrouwen beter informeren

Nog steeds gebruiken te weinig vrouwen in Nederland foliumzuur bij een kinderwens en aan het begin van de zwangerschap.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Marieke Brons

Parallelgeïmporteerde producten: verschil in hulpstoffen mogelijk

Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) adviseert om bij het ter hand stellen van parallelgeïmporteerde producten erop bedacht te zijn dat de hulpstoffen, bewaarcondities en houdbaarheidstermijn kunnen verschillen van het Nederlandse specialité.

PW Magazine 25, jaar 2013 - 21-06-2013 | door Froukje Harkes-Idzinga

Een thuis voor weesgeneesmiddelen

KNMP Farmanco geeft hulp en informatie

De bestelprocedure en vergoedingstatus van weesgeneesmiddelen kan u veel hoofdbrekens bezorgen. KNMP Farmanco biedt hierbij uitkomst.

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Louise de Wolf 1 reactie

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door KNMP

Extra werk door dubbele zorgregistratie

Eén systeem binnen de apotheek

Apothekers verlenen zorg en deze zorg dient inzichtelijk te zijn. Daarom staat zorgregistratie hoog op de agenda. Ketens en systeemhuizen brengen verschillende systemen op de markt. Binnen één apotheek lijkt deze diversiteit niet aan te raden.

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Anna Fokkema en Nadine Janssen

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door KNMP

Werkvloer nauw betrokken bij opstellen kwaliteitsindicatoren

Goede meting levert goede resultaten

Om de kwaliteit van dienstverlening inzichtelijk te maken, werken apothekers al jaren met indicatoren. Het afgelopen jaar is veel kennis opgedaan die heeft geleid tot concrete verbeteringen. Dankzij de input van openbaar apothekers ligt er nu een op de praktijk toegesneden vragenlijst die inzicht geeft in de geleverde farmaceutische zorg.

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 26-07-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 30/31, jaar 2013 - 26-07-2013 | door KNMP

Districtbijeenkomsten komen er weer aan

BO3 een van de gespreksonderwerpen

Het is weer zover; de voorbereiding van de Algemene Vergadering op 6 oktober start met acht ledenbijeenkomsten. De eerste is 13 september in Zwolle. Alle leden hebben persoonlijk bericht gekregen over hun eigen districtsbijeenkomst, maar mogen ook elders een bijeenkomst bijwonen.

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010 | door KNMP

G-Standaard levert internationale bijdrage

Welke apotheker in Nederland kent de G-Standaard niet? Maar ook buiten onze landsgrenzen is deze in 1986 ontstane databank geen onbekende. De G-Standaard krijgt internationaal veel waardering. De KNMP is daarom gevraagd een bijdrage te leveren in een internationale werkgroep.

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010 | door KNMP

FNA-licentiepreparaten van goede kwaliteit

INCI- of Farmacopeenomenclatuur

FNA-licentiepreparaten hebben een samenstelling volgens het FNA en de bestanddelen worden op de verpakking vermeld. Een enkele keer worden echter vreemde ingrediënten genoemd. Is dit wel farmaceutische kwaliteit?

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010 | door KNMP

Naslagwerk bij bewerken orale geneesmiddelen

Oralia VTGM beschikbaar

Mag een disopyramide mga tablet doormidden worden gebroken? Waarom mag een ciclosporine capsule niet worden opengemaakt? Kan een biscacodyl maagsapresistente tablet wel door een duodenumsonde? Antwoorden op dit soort vragen en meer kunt u terugvinden in Oralia VTGM, na een preview vanaf nu volledig beschikbaar.

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010 | door Yuen Yee Li

Meer aandacht voor medische zelfzorghulpmiddelen

Het marktaandeel medische zelfzorghulpmiddelen binnen de Nederlandse zelfzorgmarkt groeit snel: in 2011 was dit aandeel 6%, een stijging van 20% ten opzichte van 2010. Maar welke evidence is er voor medische zelfzorghulpmiddelen? In de volgende herziene druk van Standaarden voor Zelfzorg – zomer 2014 – komt hiervoor meer aandacht.

PW Magazine 32/33, jaar 2013 - 08-08-2013 | door Jeltje Luinenburg

Nieuw lid

Personalia

PW Magazine 32/33, jaar 2013 - 08-08-2013 | door KNMP

Zorg rond afval in de apotheek

Een ontploffing in de afvalton?

Volgens de NAN zorgt de apotheek voor een verantwoorde afvoer en vernietiging van geneesmiddelen. Het gaat om geneesmiddelen die door de patiënt zijn teruggebracht of die over hun houdbaarheidsdatum heen zijn. Hoe pakt een apotheek dit in de praktijk aan?

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door Suzy Dreijer

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP

Conferentie Medicatieveiligheid en ICT

Hoe ondersteunt ICT medicatieveiligheid?

In samenwerking met de KNMP en de NVZA organiseert Nictiz de conferentie Medicatieveiligheid en ICT. Centraal staat deze dag: hoe kunnen zorgverleners een actueel medicatieoverzicht tijdig, veilig en werkbaar aan elkaar beschikbaar stellen en hoe kan ICT hierbij ondersteunen?

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP

Museum bezoeken

Liefhebbers van de historie van de farmacie kunnen ook een bezoekje aan het Nationaal Farmaceutisch Museum in hun agenda noteren.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP

Farmaceutische Historische Dag

Ook dit jaar is de Farmaceutische Historische Dag de moeite waard. Deze vindt voor de negenentwintigste keer plaats op donderdag 28 oktober in Arnhem.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP

Vier uitgangspunten nieuw kabinet

Kwaliteit vanuit apotheker verbeteren en garanderen

De zorgsector verandert sterk en zal de komende jaren verder veranderen. Aan een nieuw kabinet geeft de KNMP vier uitgangspunten mee om de zorgkwaliteit vanuit apothekersperspectief te garanderen en te verbeteren. Rob Sebes, woordvoerder bij de KNMP, licht deze toe.

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP

Ruim vierhonderd studenten bij Utrechts farmaciecongres

Meer dan vierhonderd studenten farmacie vanuit 65 landen waren van 30 juli tot en met 9 augustus present tijdens het 59th IPSF World Congress 2013 in Utrecht. Het congresprogramma had als thema ‘Global Healthcare for the Individual Patient’.

PW Magazine 34, jaar 2013 - 23-08-2013 | door Kirsten Drost

KNMP districtsadviseurs

Schakel tussen u en uw vereniging

Als KNMP-lid maakt u deel uit van een van de elf districten. Elk met een eigen afgevaardigde, klankbordgroep en districtsadviseur. Zo speelt het district een belangrijke rol binnen de vereniging.

PW Magazine 35, jaar 2013 - 30-08-2013 | door KNMP

Aanmelding als lid

Personalia

PW Magazine 35, jaar 2013 - 30-08-2013 | door KNMP

Orale oncolytica in strips

Voorkomen van medicatiefouten en verspilling

De laatste jaren zijn diverse incidenten gemeld van medicatiefouten met los verpakte orale oncolytica, vooral door het afleveren van meer medicatie dan voorgeschreven. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) pleit voor stripverpakkingen.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 06-09-2013 | door Ardo Ebbinge en Doerine Postma 1 reactie

‘Betrouwbare zorg dichtbij’ – de campagne van start

Najaar 2013: de apotheker in beeld

Ter vervanging van landelijke themaweken wordt dit najaar een toolkit aangeboden waarmee apotheken aan de slag kunnen om zichtbaar betrouwbare zorg dichtbij te bieden.

PW Magazine 36, jaar 2013 - 06-09-2013 | door KNMP

Dezelfde geneesmiddelinformatie voor apotheek en patiënt

Het Informatorium Medicamentorum en apotheek.nl worden jaarlijks miljoenen keren geraadpleegd. Apotheekmedewerkers en patiënten krijgen zo dezelfde informatie. Dit draagt bij aan een goede communicatie in de apotheek. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) brengt jaarlijks duizenden wijzigingen in beide producten aan.

16-09-2016 | door Atty Hielema

Dezelfde geneesmiddelinformatie voor apotheek en patiënt

Het Informatorium Medicamentorum en apotheek.nl worden jaarlijks miljoenen keren geraadpleegd. Apotheekmedewerkers en patiënten krijgen zo dezelfde informatie. Dit draagt bij aan een goede communicatie in de apotheek. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) brengt jaarlijks duizenden wijzigingen in beide producten aan.

PW Magazine 37, jaar 2013 - 13-09-2013 | door Atty Hielema

Risicoanalyse vaak nog onbekend

Onderbouwing medicatiebewaking in G-Standaard

Een adviestekst moet kort, duidelijk en overzichtelijk zijn. Het is vaak niet mogelijk om alle informatie over de bewaking in deze tekst weer te geven. Bij vragen kan de risicoanalyse mogelijk uitkomst bieden.

PW Magazine 38, jaar 2013 - 20-09-2013 | door Mandy van Rhenen

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 38, jaar 2013 - 20-09-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 38, jaar 2013 - 20-09-2013 | door KNMP

Classificatie triamcinolon(acetonide) herzien

Wijziging gevaarsklasse

Per juli is de gevaarsklasse van triamcinolon en triamcinolonacetonide gewijzigd van 3 naar 4 in het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS). Bereiding van dermatica met triamcinolonacetonide kan nog steeds veilig plaatsvinden, mits de juiste beschermingsmaatregelen getroffen worden.

PW Magazine 39, jaar 2013 - 26-09-2013 | door Shiwai Ng

Medicatieveiligheid & samenwerking

KNMP en NVZA organiseerden samen inspirerende dag

De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom is het van belang elkaar te versterken. Succesvolle initiatieven werden op 12 september belicht vanuit de invalshoek van zowel de eerste- als tweedelijns apotheker en voorschrijver. Er namen 55 ziekenhuis-, openbaar en poliklinische apothekers deel.

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 04-10-2013 | door Brigit van Soest-Segers

Orale oncolytica

Orale oncolytica en groeihormonen worden per 1 januari 2013 overgeheveld van het extramurale naar het intramurale budget.

PW Magazine 43, jaar 2012 - 26-10-2012 | door PW

Fundamenten voor de toekomstvisie

Van handvest naar visie op zorg

Samenwerking! Daarover moeten de discussies gaan bij de toekomstvisie van de KNMP, zeggen de deelnemers aan de KNMP BIO (by-invitation-only) meeting.

PW Magazine 42, jaar 2013 - 17-10-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 42, jaar 2013 - 17-10-2013 | door KNMP

Praktijkonderzoek met beleid

Onderzoek nodig om zorg te onderbouwen

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) heeft een Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) ingesteld die een onderzoeksbeleid heeft ontwikkeld voor het onderbouwen en bevorderen van de farmaceutische zorgverlening door apothekers.

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 | door Martina Teichert, Peter A.G.M. de Smet

Voorkom spuitplekken bij gebruik van insuline

Apotheek.nl kan u ondersteunen

Mevrouw Van Kanten komt insuline ophalen. U vraagt haar naar haar ervaring. Het valt haar tegen. Ze heeft een harde plek op haar buik. Hoe komt dit? En wat moet ze doen?

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door Delia Titre

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 44, jaar 2013 - 01-11-2013 | door KNMP

Meer invloed leden op het beleid van de KNMP

Laat uw stem horen!

De bestuurlijke vernieuwing van de KNMP is in volle gang. Zo kunnen de leden binnenkort de bestuursleden kiezen van de nieuw te vormen secties voor apotheekeigenaren en voor wetenschappelijke ontwikkeling.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door KNMP

Invloed op de farmaceutische zorg

Speciale Interesse Groepen zoeken nieuwe leden

Op de praktijkdag van het KNMP Congres verzorgden de Speciale Interesse Groepen (SIG’s), waaronder SIG Diabetes en SIG Hart- en Vaatziekten (HVZ) workshops. De KNMP Richtlijnen kwamen aan bod evenals casuïstiek met cardiovasculaire knelpunten.

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door Inka Nanninga en Fong Sodihardjo-Yuen

Tevredenheid over Oralia VTGM

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

Het LNA heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over Oralia VTGM onder 75 apotheken. Oralia VTGM werd met een rapportcijfer 7,8 beloond. Naast een algemene indruk krijgen we ook waardevolle feedback om het product te verbeteren.

PW Magazine 46, jaar 2013 - 15-11-2013 | door Shiwai Ng

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 46, jaar 2013 - 15-11-2013 | door KNMP

Apothekers in de media

‘Betrouwbare zorg dichtbij’, dat is het motto van de lopende publiekscampagne. De farmaceutische zorg die apothekers lokaal en regionaal leveren moet zichtbaar zijn bij het publiek in en om de apotheek.

PW Magazine 47, jaar 2013 - 22-11-2013 | door KNMP

Apotheker in basisteam osteoporosezorg

Patiënt wil begeleiding door de apotheek

Het gebruik van medicatie is een onderdeel van de effectieve behandeling van osteoporose, maar de therapietrouw is laag. Veel vragen waar de patiënt mee zit, kunnen door de apotheek worden beantwoord.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013 | door Nicolette van Horssen

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013 | door KNMP

FNA-licenties: kwaliteit geborgd

Onafhankelijk toezicht op kwaliteit

Het heeft voordelen om preparaten met een FNA-licentie te kopen. Gelicenseerde preparaten herkent u aan het woordmerk ‘FNA’ achter de preparaatnaam. Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA) heeft de kwaliteit ervan beoordeeld.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 13-12-2013 | door Rik Wagenaar

Nieuwe leden

Personalia

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door KNMP

Masterdiploma

Personalia

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013 | door KNMP
Back to top