Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Vier uitgangspunten nieuw kabinet

Kwaliteit vanuit apotheker verbeteren en garanderen

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP
De zorgsector verandert sterk en zal de komende jaren verder veranderen. Aan een nieuw kabinet geeft de KNMP vier uitgangspunten mee om de zorgkwaliteit vanuit apothekersperspectief te garanderen en te verbeteren. Rob Sebes, woordvoerder bij de KNMP, licht deze toe.

2010pw37p27De afstand tussen patiënt en zorgverlener moet zo klein mogelijk zijn, vindt de KNMP. “Zorg dient daarom in de buurt van de patiënt plaats te vinden, door zorgverleners die ook formeel verantwoordelijk zijn voor de patiënt. En niet alleen voor de handeling die ze verrichten”, legt Sebes uit. “Goede zorg, dichtbij de patiënt, is ook goedkopere zorg. Er worden minder fouten gemaakt en patiënten slikken beter hun medicijnen.” De KNMP formuleerde vier uitgangspunten: ‘acht uur per dag inloopspreekuur voor de patiënt’, ‘repareer kinderziektes marktwerking’, ‘eerstelijnszorg; de patiënt centraal’ en ‘patiënt kiest eigen huisapotheek’.

Inloopspreekuur

“Laagdrempelige zorg in de eerste lijn houdt de zorgkosten laag”, vertelt Sebes. “Patiënten kunnen immers in een vroeg stadium met een breed scala aan zorggerelateerde vragen terecht bij kundige professionals. Apotheken nemen met hun laagdrempeligheid en fijnmazige netwerk een unieke positie in de zorgketen in.”

Kinderziektes marktwerking

De afgelopen jaren heeft marktwerking zijn intrede in de zorg gedaan. Deze marktwerking is nieuw en kent daarom nog kinderziektes. Sebes noemt enkele voorbeelden: “De marktwerking heeft tot nu toe geleid tot een explosie van administratieve lasten en logistieke problemen in de apotheek. Voor individuele apotheken is het niet goed mogelijk te onderhandelen met grote verzekeraars over het aanbieden van extra (betaalde) zorg. Daarnaast functioneert de NZa, die toeziet op de implementatie van marktwerking in de zorg, nog niet naar behoren.”

Patiënt centraal

“Hoe meer de apotheker weet van de patiënt, hoe beter de zorg wordt”, stelt Sebes. “Ook voor andere zorgaanbieders geldt dat ze goed op de hoogte dienen te zijn. De voorgestelde bekostigingsstructuur van integrale bekostiging werkt echter fragmentering en ‘in hokjes denken’ in de hand. De KNMP pleit ervoor dat de patiënt en niet de te declareren handeling centraal staat.”

Huisapotheek

Sebes: “Goede zorg vraagt om verantwoordelijke zorgaanbieders. Op dit moment is de apotheker niet verantwoordelijk voor het medicatiedossier van de patiënt en kunnen patiënten shoppen voor hun medicijnen. De invoering van een huisapotheek, een vaste apotheek voor de patiënt, lost tal van bestaande problemen ten aanzien van medicatiebewaking, de bekostiging en privacy op.”

Document acties

Back to top