Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

FNA-licentiepreparaten van goede kwaliteit

INCI- of Farmacopeenomenclatuur

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010 | door KNMP
FNA-licentiepreparaten hebben een samenstelling volgens het FNA en de bestanddelen worden op de verpakking vermeld. Een enkele keer worden echter vreemde ingrediënten genoemd. Is dit wel farmaceutische kwaliteit?

Het LNA duidt in zijn bereidingsvoorschriften de bestanddelen consequent aan in het Latijn, waarbij de nomenclatuur van de Europese Farmacopee wordt gevolgd. Impliciet wordt daarmee aangegeven dat de grondstoffen van farmaceutische kwaliteit moeten zijn. Voor de leesbaarheid worden in de bereidingstekst de Nederlandse equivalenten van de farmacopeenamen gebruikt.

Afwijkende vermelding

Bij een enkel FNA-licentiepreparaat lijken de op de verpakking vermelde bestanddelen een afwijkende samenstelling te suggereren. De reden is dat sommige preparaten door de licentiehouder nadrukkelijk op de markt worden gebracht als handverkoopartikel, zoals bijvoorbeeld cetomacrogolcrème in tube. Formeel zijn het dan waren. Volgens de warenwet zou de samenstelling dan moeten worden opgegeven met de Engelse benaming van de grondstoffen volgens de International Nomenclature Cosmetic Ingredient (INCI). Deze namen zijn in Europees verband vastgesteld voor cosmetica. Uitsluitend wanneer er geen door de EG vastgestelde naam beschikbaar is, mag een andere benaming worden gekozen zoals de chemische naam of de benaming van de Europese Farmacopee. De INCI-nomenclatuur lijkt gelukkig meestal veel op de farmacopeebenaming. Soms kan de naam echter breder zijn. Zo kan met ‘Paraffinum liquidum’ zowel ‘Paraffinum liquidum’ als ‘Paraffinum perliquidum’ worden bedoeld. Ook kan de naam sterk afwijken. Enkele opmerkelijke voorbeelden staan in bijgevoegde tabel.

Kwaliteit gegarandeerd

Wanneer een FNA-licentiepreparaat een samenstelling vermeldt met afwijkende INCI-nomenclatuur, geeft het woordmerk ‘FNA’ de garantie dat toch grondstoffen van farmaceutische kwaliteit zijn gebruikt. Een FNA-licentie wordt pas verleend als door de producent aan het LNA inzage is gegeven in zijn productdossier. Daaronder valt ook een beoordeling van de samenstellende bestanddelen. De preparaten die met FNA- licentie verkrijgbaar zijn, worden vermeld op www.knmp.nl. Zie onder ‘Vakinhoud’ en ‘Analyse en Toetsing’. Onder het kopje ‘Producten’ vindt u vervolgens de FNA- licenties.

 

Voorbeelden van INCI- en Farmacopeenomenclatuur

INCI

Europese Farmacopee

Arachis Hypogaea Oil

Arachidis oleum

Cetearyl Alcohol

Alcohol cetylicus et stearylicus

Lanolin

Adeps lanae

Triticum Vulgare Starch

Tritici amylum

White Petrolatum

Vaselinum album

Document acties

Back to top