Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek.nl voor patiënt én apotheek

Informatie is praktisch en makkelijk te begrijpen

PW Magazine 19, jaar 2013 - 10-05-2013 | door Nike Everaarts-de Gruyter
Apotheek.nl is dé website met betrouwbare geneesmiddelinformatie voor patiënten. Maar apotheek.nl biedt meer. U kunt de site ook gebruiken aan de balie in de apotheek. Er staan bijvoorbeeld handige instructiefilmpjes voor verschillende toedieningsvormen van medicijnen op. Daarnaast kunt u teksten van apotheek.nl op uw eigen website plaatsen.

Apotheek.nl bevat informatie over meer dan 1000 werkzame stoffen, geschreven door apothekers van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP. U kunt er informatie vinden die niet in de bijsluiter staat.

Verder vindt u informatie over:

• klachten & ziektes. Op apotheek.nl staan teksten over ongeveer 250 aandoeningen. Deze zijn geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Zelfzorgklachten zijn beschreven door het GIC;

• instructiefilmpjes. Op apotheek.nl staan instructiefilmpjes voor inhaleren, innemen van capsules en tabletten, oogdruppelen, inbrengen van zetpil of klysma en bloedsuiker meten. Binnenkort komt er een bij over oogdruppelen bij kinderen;

• thema’s. De thema’s gaan over uiteenlopende onderwerpen zoals de dienstverlening van de apotheek, vergoeding van medicijnen, veel voorkomende aandoeningen, verkeersdeelname en vitamines. Elke maand krijgt een thema extra aandacht op de openingspagina, waarbij rekening wordt gehouden met actualiteit en seizoenen.

Makkelijk

U kunt patiënten wijzen op apotheek.nl. De informatie op de site is makkelijk te lezen en te begrijpen. En het is praktische informatie. Er staat bijvoorbeeld niet alleen een opsomming van bijwerkingen of interacties. Maar het vertelt ook wat de patiënt kan doen om dit te voorkomen of wanneer hij contact moet opnemen met een apotheker of huisarts. De instructiefilmpjes vergemakkelijken en verbeteren de inname van de medicijnen. Er zijn bepaalde thema’s die informatie geven over wat er in de apotheek allemaal gedaan wordt, of informatie over vergoedingen. Zaken die veel tijd kosten om aan de balie uit te leggen, en die de patiënt thuis in alle rust kan lezen.

Instructiefilmpjes

Met de instructiefilmpjes op de site kunt u samen met de patiënt nagaan of de manier waarop hij het medicijn gebruikt, verbeterd kan worden. Dit kan u het zoeken naar andere oplossingen besparen. Veel patiënten hebben bijvoorbeeld moeite met het innemen van een tablet. Het filmpje laat zien hoe dit is op te lossen. Als de patiënt het thuis niet meer precies weet, kan hij het zelf op apotheek.nl nog eens bekijken.

Abonnement

Het abonnement ‘Apotheek.nl teksten’ houdt in dat de informatie uit de rubrieken Medicijnen, Klachten en ziektes en Thema’s op de eigen apotheekwebsite geplaatst kan worden. Het abonnement valt onder de zakelijke contributie. Wil uw apotheek gebruik maken van de teksten? Stuur dan een mail naar gic@knmp.nl.

 

 

Wist u dat …

• Apotheek.nl in 2012 bijna 12 miljoen bezoeken heeft gehad?

• Het aantal bezoeken op apotheek.nl blijft stijgen?

• Apotheek.nl in het laatste kwartaal van 2012 bijna 40.000 bezoeken per dag had?

• Uit een onderzoek onder bezoekers in 2012 bleek dat 91% van de bezoekers tevreden is over apotheek.nl en dat bezoekers een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 gaven?

• Naar aanleiding van dit onderzoek op apotheek.nl een aantal vernieuwingen is ingevoerd die informatie gemakkelijker vindbaar maken?

• Alle apotheken met een zakelijke contributie bij de KNMP, apotheek.nl-teksten gratis op hun eigen website mogen plaatsen?

Document acties

Back to top