Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP districtsadviseurs

Schakel tussen u en uw vereniging

PW Magazine 35, jaar 2013 - 30-08-2013 | door KNMP
Als KNMP-lid maakt u deel uit van een van de elf districten. Elk met een eigen afgevaardigde, klankbordgroep en districtsadviseur. Zo speelt het district een belangrijke rol binnen de vereniging.

2013pw35p25De acht districtsadviseurs – sommige vertegenwoordigen meerdere districten – zijn de verbindende schakel tussen u en de KNMP. Door uw stem te laten horen kan de KNMP de juiste koers bepalen. Uw mening en visie over het beroep en de vereniging horen de districtsadviseurs graag. Ze komen graag naar u toe en willen weten wat er bij u in de apotheek leeft en speelt. Hoe de samenwerking met andere zorgverleners is. Wat de (lokale) apothekersverenigingen en -coöperaties voor u betekenen. En wat uw wensen en behoeften zijn ten aanzien van de KNMP, de Nederlandse farmacie en in een breder kader van de Nederlandse gezondheidszorg. Daarnaast kunt u bij uw districtsadviseur terecht als u meer wilt weten over het beleid, de activiteiten en de producten en diensten van de KNMP.

Bepaal de koers

Naast adviseur zijn de districtsadviseurs de ‘ogen en oren’ van de KNMP in de regio. Wat er onder de leden leeft en speelt, wordt teruggekoppeld aan het bestuur, het management en de medewerkers van de KNMP. Wisselwerking is essentieel. Als de districtsadviseurs uw wensen en behoeften kennen, kunnen de KNMP-activiteiten, producten en diensten beter worden afgestemd op de dagelijkse praktijk. U kunt uw districtsadviseur ook inschakelen om uw netwerk te vergroten, apothekers of groepen zorgaanbieders bij elkaar te brengen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties te creëren en te versterken.

Nauwe contacten in het district

De districtsadviseur staat in nauw contact met de leden van de klankbordgroep die in ieder district zijn benoemd. Deze groep is een afspiegeling van de leden van het district en wordt door hen gevoed met meningen en wensen. Vanuit de KNMP worden zij actief door de districtsadviseur en/of een hoofdbestuurslid betrokken bij vakinhoud, beleid en verenigingszaken. Iedere groep heeft een districtsafgevaardigde die het district vertegenwoordigt binnen de KNMP.

Laat uw mening horen

Uw inbreng is waardevol! Heeft u een onderwerp of een visie die u wilt delen, laat dit weten aan uw districtsadviseur, districtsafgevaardigde of aan leden uit uw klankbordgroep. U bent natuurlijk ook van harte welkom op de districtsledenbijeenkomsten waar altijd ruimte is om met uw collega’s en het bestuur van gedachten te wisselen.

 

Kijk op www.knmp.nl en klik rechts op ‘Districten’ voor alle informatie over uw district. Neem gerust contact op met uw districtsadviseur voor het maken van een afspraak. Zij zijn u graag van dienst!

Document acties

Back to top