Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieveiligheid & samenwerking

KNMP en NVZA organiseerden samen inspirerende dag

PW Magazine 40/41, jaar 2013 - 04-10-2013 | door Brigit van Soest-Segers
De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom is het van belang elkaar te versterken. Succesvolle initiatieven werden op 12 september belicht vanuit de invalshoek van zowel de eerste- als tweedelijns apotheker en voorschrijver. Er namen 55 ziekenhuis-, openbaar en poliklinische apothekers deel.

Na de opening van dagvoorzitter Jacqueline Bos trad ziekenhuisapotheker/psycholoog Tanja Feberwee op met een interessant verhaal over de psychologie van het samenwerken. Zij gaf aan dat psychologische factoren de samenwerking kunnen belemmeren. Een van die factoren is het ‘wij-zij-denken’. Mensen zijn geneigd leden van hun eigen groep positiever, en van een andere groep negatiever te beoordelen. Met name als groepen onderling afhankelijk van elkaar zijn en in bepaalde mate vergelijkbaar zijn, zoals bijvoorbeeld openbaar en ziekenhuisapothekers. Het kan leiden tot competitie over materiële maar ook immateriële zaken als erkenning en status. In dit geval zou de samenwerking kunnen worden bevorderd door een paar leden uit de verschillende groepen in een nieuwe groep te laten werken aan een project met een overkoepelend doel en belang.

Vervolgens hadden ziekenhuisapotheker Liesbeth Bosma en openbaar apotheker Liesbeth van der Valk een energieke presentatie over de samenwerking in de regio Den Haag op gebied van overdracht van medicatiegegevens. Hun aanpak om, soms met opzet een tikkeltje naïef, ‘gewoon maar’ gezamenlijk aan de slag te gaan, werkt aanstekelijk in hun regio. Zo heeft de regio nu voor de mate van verificatie van de medicatiegegevens kwaliteitsniveaus gedefinieerd, zodat de volgende zorgverlener in de keten weet in hoeverre de gegevens wel of niet zijn geverifieerd. Zij maken regionaal gebruik van de KNMP community Viadesk om protocollen en informatie met elkaar te delen.

Veilige principes

Huisarts Eddy Reynders, die in een duopresentatie optrad met apotheker Peter de Groot, pleitte in zijn verhaal voor de centrale rol van de apotheker in het bewaken van het complete en actuele medicatiedossier van de patiënt. Hij is zelf in regio Amstelveen actief aan de slag om het dossier van de apotheker te verrijken met beslisinformatie (stoprecepten, wijzigingen, et cetera) en relevante patiëntgegevens (labwaarden, reden van voorschrijven, allergieën et cetera).

Antoinette Bolscher, voorzitter Platform Medicatieveiligheid Care, en ziekenhuisapotheker Gerben Veen zetten uiteen hoe je met de ‘Veilige Principes’ regionaal tot goede afspraken kunt komen met alle betrokken ketenpartners om de farmaceutische zorg voor patiënten in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg goed te organiseren.

Ziekenhuisapotheker Peder Nygärd en AIOS Ouderengeneeskunde Wanda Rietkerk deden verslag van de medicatiebeoordelingen van patiënten in het verpleeghuis. De combinatie van farmaceutische en medische input levert optimalisatie van de medicatie op. Dit kan nog verder worden verbeterd als bij de medicatiebeoordelingen ook de verpleging en de familie worden betrokken. Er kan dan gelijk ook rekening worden gehouden met de haalbaarheid van de voorgestelde aanpassingen.

Informatie-geef-modus

Openbaar apotheker/onderzoeker Harm Geers, die een duopresentatie gaf met huisarts Wietse Eizenga, adviseerde om het gesprek met de patiënt in het kader van een medicatiebeoordeling eens voor jezelf op te nemen. Men heeft de neiging om in de ‘informatie-geef-modus’ te zitten, en verzuimt dan goed naar de patiënt te luisteren.

Openbaar apotheker/onderzoeker Margreet Warlé-van Herwaarden sloot de dag af met een informatief verhaal over de do’s en don’ts bij dubbele antistolling. Wanneer is dit verantwoord en wanneer niet? Bekijk patiënten met dubbele antistolling altijd kritisch. Laat als apotheker je toegevoegde waarde zien, en je zult zien dat andere zorgverleners je ook weer weten te vinden voor andere zorgvragen.

Deze inspirerende dag liet eens te meer zien dat het beste zorgresultaat alleen wordt bereikt als verschillende groepen zorgverleners zonder voorbehoud met elkaar samenwerken en de focus houden op het belang van de patiënt.

Document acties

Back to top