Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Invloed op de farmaceutische zorg

Speciale Interesse Groepen zoeken nieuwe leden

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013 | door Inka Nanninga en Fong Sodihardjo-Yuen
Op de praktijkdag van het KNMP Congres verzorgden de Speciale Interesse Groepen (SIG’s), waaronder SIG Diabetes en SIG Hart- en Vaatziekten (HVZ) workshops. De KNMP Richtlijnen kwamen aan bod evenals casuïstiek met cardiovasculaire knelpunten.

2013pw45p25“We eten veel groenten, dat is prima. Maar aardappelen worden ook als groente gegeten. Dit wordt ook nog met rijst en daal, een soep van peulvruchten, dat naast eiwitten ook veel koolhydraten bevat, gecombineerd.” Te veel koolhydraten en genetische predispositie vormen een belangrijke oorzaak van de verhoogde diabetesprevalentie bij Hindoestanen.

Dat stelt apotheker Prem Adhien, zelf van Hindoestaanse afkomst, die op 9 oktober op het KNMP Congres een SIG-workshop voorzat over de KNMP Richtlijn Diabetes. “Vroeger aten we weinig en werkten we hard op het land”, verklaart hij. “We kunnen dus met weinig toe.”

Dabigatran blijkt niet werkzaam bij mechanische hartkleppen, ook niet in combinatie met acetylsalicylzuur. Dat was een van de leermomenten van de drukbezochte workshop van SIG-HVZ, geleid door SIG-voorzitter Tom Schalekamp, Mark van der Steen en Laura Kamphuis. Een ander leermoment was: let op contra-indicaties bij hartfalen – hartfalen en atriumfibrilleren samen zijn lastig! En: ga bij dubbele antistolling altijd de indicatie na en de duur van het gebruik.

Activiteiten van de SIG

SIG’s leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van KNMP Richtlijnen, zoals de richtlijnen Diabetes en CVRM via georganiseerde klankbordgroepbijeenkomsten. Als SIG-lid heeft u invloed op multidisciplinaire richtlijnen en standaarden. Binnen de SIG’s is er zorg voor passend onderwijs in de vervolgopleiding. Voor het veld fungeert de SIG als vraagbaak en helpt met het aanreiken van praktische informatie en tools. Als u deelneemt aan de SIG bent u als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen en kunt u invloed uitoefenen op de farmaceutische zorg.

SIG kerngroepen

De SIG vormt een gespecialiseerd kennisnetwerk rond een bepaald onderwerp. Ook niet-apothekers zijn welkom om zo verbinding te leggen met andere zorgverleners. Iedere SIG fungeert onder de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO). De kerngroep formuleert het beleid en vergadert ongeveer vier keer per jaar. De buitenschil wordt actief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via de besloten, digitale community. Eén keer per jaar is er een nascholingsdag voor alle SIG-leden.

Informatie en aanmelding

Als de kennismaking met de SIG’s in de workshop u heeft aangesproken of u meer wilt weten over SIG’s kunt u contact opnemen met Inka Nanninga en Fong Sodihardjo. Op korte termijn zijn praktijkapothekers nodig die meedenken over de aanpassing van de KNMP richtlijn Diabetes. Wilt u hieraan bijdragen, meldt u aan bij Inka Nanninga.

De SIG HVZ organiseert op 21 november haar jaardag SIG HVZ 2013 ‘Evidence & Best Practice’. Het programma is op te vragen via knmp.nl of via Fong Sodihardjo. Heeft u interesse in de SIG HVZ en wilt u kennismaken met de leden en activiteiten? Meld u aan voor die dag.

Document acties

Back to top