Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Gezamenlijk nadenken over de toekomst

‘Goede farmaceutische zorg, voor vandaag en morgen’

PW Magazine 20, jaar 2013 - 17-05-2013 | door KNMP
Tijdens de aanstaande districtsledenbijeenkomsten start de KNMP met de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op de farmaceutische zorg in 2023. De KNMP wil dit gezamenlijk doen met de eigen leden, met stakeholders en opinieleiders in de zorg. Het motto: ‘goede farmaceutische zorg, voor vandaag en morgen’.

Er wordt kritisch gekeken naar de farmacie in Nederland. Het moet goedkoper, persoonlijker, beter, maar hoe dan en tegen welke prijs? Apothekers staan hierin niet alleen. Verschillende partijen uit de zorg denken na over de toekomst. Het is nodig om verbinding te maken en dat kan alleen als je eerst je eigen pad hebt bepaald. Het idee om een visie te ontwikkelen staat overigens ook vervat in het recent verschenen advies van de verkenners Rinnooy Kan en Reibestein aan de minister van VWS. Zij constateren dat de farmaceutische zorg volop in beweging is, maar dat een toekomstvisie van de minister hierop ontbreekt.

2013pw20p25Volgens KNMP-voorzitter Rik van der Meer is er werk aan de winkel. “Dat is duidelijk. Een toekomstvisie biedt kader en geeft richting aan onze inzet de komende jaren. Dit gaat over ons vak! Inbreng, betrokkenheid en de gedachten van apothekers zijn in dit traject onmisbaar.” Van der Meer: “Ik wissel hierover graag met u van gedachten op een van de districtsbijeenkomsten.”

Toekomsttafels

De KNMP kiest voor een brede en interactieve aanpak van de visieontwikkeling. Dit jaar zullen we op verschillende momenten en in verschillende vormen met leden spreken over de toekomst van de (farmaceutische) zorg. Op de districtsledenbijeenkomsten, maar ook via zogenaamde Toekomsttafels, waar apothekers, opinieleiders en visionairs met elkaar discussiëren over de Nederlandse gezondheidszorg anno 2023. Deze bijeenkomsten vormen het fundament voor een discussie met de 5500 leden van de KNMP, over ontwikkelingen en scenario’s voor de toekomstige farmaceutische zorg.

Praktisch

De toekomstbestendige visie die gezamenlijk tot stand komt, wordt aan het einde van het traject voorgelegd aan de leden tijdens een Algemene Vergadering medio 2014. Want een door de leden bekrachtigde toekomstvisie markeert de start van de implementatie. Daar gaan we dan ook direct mee aan de slag. We vullen dat praktisch in: hoe ondersteunt en geeft de toekomstvisie richting aan uw dagelijks farmaceutisch handelen?

Meer informatie vindt u op knmp.nl/toekomstvisie.

Document acties

Back to top