Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Praktijkonderzoek met beleid

Onderzoek nodig om zorg te onderbouwen

PW Magazine 43, jaar 2013 - 21-10-2013 | door Martina Teichert, Peter A.G.M. de Smet
De Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO) heeft een Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) ingesteld die een onderzoeksbeleid heeft ontwikkeld voor het onderbouwen en bevorderen van de farmaceutische zorgverlening door apothekers.

2013pw43p25Aantoonbaar

De door apothekers verleende zorg richt zich op het planmatig voorkomen, opsporen en terugdringen van farmacotherapiegerelateerde problemen. De werking van geneesmiddelen en voorlichting over en begeleiding van geneesmiddelgebruik zijn al langer onderwerp van farmaceutisch praktijkonderzoek bij verschillende onderzoeksgroepen in dit land. Binnen de WSO is dit jaar de WAR opgericht om dit onderzoeksveld en de toekenning van onderzoeksubsidies te coördineren. Deze adviesraad bestaat hoofdzakelijk uit de hoogleraren farmaceutisch praktijkonderzoek en zal uitgroeien tot een onderzoeksgebouw waarin zowel onderzoekers als uitvoerders van farmaceutisch praktijkonderzoek een plek krijgen. De WAR borgt dat het praktijkonderzoek actuele vraagstukken binnen de KNMP oppakt en stimuleert de samenwerking tussen bestaande onderzoekslijnen, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van elkaars deskundigheden en netwerken.

Gepubliceerd

De uitkomsten van farmaceutisch praktijkonderzoek worden primair gerapporteerd via wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften. Dit houdt in dat deze artikelen worden beoordeeld en getoetst door collegae (‘peers’), die met vergelijkbaar onderzoek bezig zijn. Deze publicaties introduceren nieuwe vormen van farmaceutische zorg en leveren bewijs (‘evidence’) voor de bestaande farmaceutische zorg , bewijs dat weer kan worden gebruikt voor de onderbouwing van KNMP-richtlijnen. Hiermee draagt het praktijkonderzoek bij aan vraagstukken die naar voren komen bij het opstellen van dergelijke richtlijnen (de zogenoemde ‘lacunebak’). Zo is bijvoorbeeld op dit moment nog onvoldoende bekend welke patiënten het meest gebaat zijn bij een medicatiebeoordeling. Ditzelfde geldt voor de klinische betekenis van therapieontrouw en de verschillen hierin tussen geneesmiddelen onderling. Ook is een inhoudelijke, technische en praktische evaluatie van medisch-farmaceutische beslisregels in de praktijk wenselijk. Met een gerichte oproep wil de WSO via de WAR in het komende jaar onderzoek bevorderen naar dergelijke vraagstukken.

Onderzoeksgebouw

Apothekers zijn al tijdens hun opleiding bezig met het uitvoeren van onderzoek als masterstudenten en apothekers in opleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Deze activiteiten kunnen weer deel uitmaken van grotere promotietrajecten. De WAR wil de verschillende vormen van farmaceutisch praktijkonderzoek graag stimuleren en stroomlijnen. Tegelijkertijd wil de WAR de verdieping van de academische status van de openbaar apotheker bevorderen door promoties door apothekers, die in deeltijd ook in de praktijk werkzaam zijn. Dit waarborgt de verbondenheid van praktijk en onderzoek. De efficiënte inzet van farmaceutische onderzoekscapaciteit moet gaan zorgen voor opheldering van praktisch relevante vraagstukken en maatregelen die aantoonbaar tot kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing in de dagelijkse farmaceutische zorg leiden. Dit leidt uiteindelijk tot steeds betere farmaceutische zorg voor de patiënt, met herkenbaarheid en erkenning van de beroepsgroep bij patiënten, huisartsen, zorgverzekeraars en overheid.

Document acties

Back to top