Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘CAO biedt meer zekerheid dan richtlijnen’

Loondienstapotheker kan terecht bij LAD

PW Magazine 24, jaar 2013 - 14-06-2013 | door KNMP
Apothekers die in dienstverband werkzaam zijn, kunnen voortaan terecht bij de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen.

Het LAD is de grootste werknemersorganisatie voor artsen. KNMP-leden krijgen – naast allerlei andere voordelen – 10% korting op het lidmaatschap. Ze zijn daarmee zeker van een goede cao-onderhandelaar aan hun zijde.

Tot nu toe werden de arbeidsvoorwaarden van apothekers in dienstverband door de KNMP vastgelegd in richtlijnen. Deze richtlijnen zijn echter niet meer toereikend en uit eerdere peilingen blijkt dat formele vastlegging van de arbeidsvoorwaarden in een cao gewenst is. Een cao biedt afdwingbare rechten en plichten voor zowel werkgevers als werknemers. In Nederland zijn er zo’n 2000 apothekers werkzaam in dienstverband. Het LAD is nauw betrokken bij de onderhandelingen over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de zorgsector.

Afspraken

Kirsten Lubbers, apotheker en voorzitter van de VJA, is voorstander van vertegenwoordiging door het LAD: “Als apotheker sta je voor kwaliteit. Dat staat buiten kijf. Maar hoe zit het eigenlijk met je arbeidsvoorwaarden als loondienstapotheker? Heb je aan alles gedacht? Bijvoorbeeld ook aan de afspraken die je kunt maken bij overwerk, waarneming of vakantie? Het LAD is de vereniging die de sterke intentie heeft jou hierin te ondersteunen en daar waar nodig is te vertegenwoordigen.”

Een goede cao is echt nodig, vindt Lubbers. “Om kwalitatieve arbeidsvoorwaarden voor loondienstapothekers te waarborgen. Mijn ervaring is dat dit nu nog te weinig wordt gedekt.”

Integer

Mireille van Bree, huisarts en bestuurslid van het LAD, vindt vooral het gevoel van zekerheid een goede reden om lid te worden: “Het is een integere vereniging die er alles aan zal doen om je bij problemen met je werkgever te helpen. Het LAD denkt niet alleen mee met de juridische aspecten van een mogelijk dreigend conflict, maar is ook actief bij collectieve belangenbehartiging. Momenteel worden wij als lid intensief betrokken bij de voorbereidingen van de onderhandelingen over de AHG (een deel van de CAO Gezondheidscentra). Het is dus een vereniging die dichtbij de werkvloer staat.”

Voor meer informatie zie www.knmp.nl/lad

Document acties

Back to top