Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Samen in actie voor een betere leefstijl

KNMP in diverse partnerschappen

PW Magazine 11, jaar 2013 - 15-03-2013 | door Inke Nanninga
Gezondheidswinst is niet alleen te behalen door de behandeling van ziekten, maar ook door een gezonde leefstijl. Daarbij gaat het onder meer over een gezond gewicht en niet roken. De KNMP werkt met andere organisaties van zorgverleners samen in een aantal partnerschappen op het gebied van leefstijl.

Overgewicht Nederland

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken naast de KNMP achttien partners van zorgverleners (zoals huisartsen, kinderartsen, jeugdartsen, diëtisten, fysiotherapeuten) en patiëntenorganisaties samen aan het verbeteren van de zorg in de keten voor mensen met overgewicht en obesitas. Met als doel hun gezondheidstoestand en kwaliteit van leven te verbeteren. Het Partnerschap heeft een Zorgstandaard Obesitas opgesteld en een Zorgmodule Voeding. Zie: www.partnerschapovergewicht.nl.

Stop met Roken

De KNMP zit ook in het Partnership Stop met Roken. Dit partnership richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken. Het partnership heeft op dit moment ongeveer dertig deelnemers: beroepsgroepen van behandelaars, universiteiten, farmaceutische bedrijven, gezondheidsfondsen en het ministerie van VWS. Het is de bedoeling dat het Partnership beperkt gaat worden tot organisaties van zorgverleners met als doel: de kwaliteit bewaken van stoppen-met-rokenzorg en een gezamenlijke stem laten horen vanuit de zorg als het gaat om het ontmoedigen van tabaksgebruik. Voor dat eerste punt heeft het partnership de Zorgmodule Stop met Roken opgesteld voor ketenzorg en een kwaliteitsregister ingesteld voor zorgverleners die goede Stop met Roken zorg leveren. Zie: www.partnershipstopmetroken.nl.

Onlangs is de Alliantie Nederland Rookvrij opgericht door drie gezondheidsfondsen en het Partnership. Dit is een brede alliantie waar veel partijen bij zijn aangesloten met als doel een Nederland waar niet-roken de norm is. Ook de KNMP is voor deze Alliantie uitgenodigd. Zie: www.alliantienederlandrookvrij.nl.

Ketenafspraken

De zorgstandaarden en zorgmodules kunnen tot slot door apothekers worden gebruikt om afspraken te maken over de te leveren zorg in de keten.

Zie verder: www.knmp.nl/medicijnen-zorgverlening/ aandoeningsgerichtge zorg/preventie

Document acties

Back to top