Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Districtbijeenkomsten komen er weer aan

BO3 een van de gespreksonderwerpen

PW Magazine 36, jaar 2010 - 10-09-2010 | door KNMP
Het is weer zover; de voorbereiding van de Algemene Vergadering op 6 oktober start met acht ledenbijeenkomsten. De eerste is 13 september in Zwolle. Alle leden hebben persoonlijk bericht gekregen over hun eigen districtsbijeenkomst, maar mogen ook elders een bijeenkomst bijwonen.

2010pw36p47De KNMP Districten zijn sinds 2010 het platform voor onderling overleg en voor interactieve discussie met het Hoofdbestuur. Na de vorige Algemene Vergadering (AV) is het aantal districten uitgebreid van acht naar elf, zie het bijgevoegde kaartje. Anders dan voorheen bij de departementen, kennen de KNMP Districten geen formeel bestuur en voeren geen zelfstandig beleid. Communicatie is de belangrijkste functie van een district. Ook de vertegenwoordiging bij de AV van de KNMP is gewijzigd: niet het departementsbestuur maar een districtsafgevaardigde brengt namens de KNMP-leden uit het district de stemmen uit en vertolkt hun opvattingen. Zij bepalen dus de AV-inbreng en vertegenwoordigen de stem van het district. Hierbij krijgen ze ondersteuning van eigentijdse communicatiemiddelen.

Sectie BO3

De oprichting van de sectie BO3 is een van de gespreksonderwerpen. Fred Schüsler, coördinator verenigingsbeleid bij de KNMP, legt uit: “Het is een wat afwijkende naam voor een groep KNMP-leden die minder vaak voor het voetlicht komt dan de apothekers in de openbare of ziekenhuisfarmacie. In de ledenlijst staan ze in de categorie ‘overig’ en dat kan suggereren dat ze er dus maar een beetje bij bungelen. Niets is echter minder waar. Veel van deze collegae zijn namelijk beroepsmatig actief in invloedrijke beleids- en onderwijsfuncties of als adviseur.”

De plannen voor een eigen sectie bestonden al langer. Schüsler: “Het mes snijdt dan namelijk aan twee kanten. De KNMP wil deze leden meer waar voor hun lidmaatschapsgeld bieden door in hun specifieke behoeften te voorzien. En aan de andere kant beschikt deze groep over veel kennis en ervaring en heeft vaak gemakkelijk toegang tot andere sectoren van de zorg en de samenleving. Hun actieve betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling van de toekomstige farmacie is hard nodig. Juist vanwege de diversiteit in werkomgeving bleek het nogal lastig om hen als groep te benaderen.”

De nieuwe sectie vormt een gezamenlijk aanspreekpunt. Hoe dit in praktijk vorm krijgt, is aan deze leden zelf. De benaming BO3 is een werktitel en weerspiegelt de aard van de werkplekken: Beleid, Onderwijs, Onderzoek en Organisatie. “De KNMP gaat er nog veel plezier aan beleven”, verwacht Schüsler.

Meer weten?

Alle informatie over data/locaties, het inhoudelijke themadeel medicatieoverdracht en de geannoteerde AV-agenda met onderliggende stukken vindt u op www.knmp.nl. Kijk onder ‘Over de KNMP’, ‘Districten’ en ‘Districtsbijeenkomsten’. Wilt u zich tijdig aanmelden in verband met accreditatie?

Document acties

Back to top