Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tevredenheid over Oralia VTGM

Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek

PW Magazine 46, jaar 2013 - 15-11-2013 | door Shiwai Ng
Het LNA heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek gehouden over Oralia VTGM onder 75 apotheken. Oralia VTGM werd met een rapportcijfer 7,8 beloond. Naast een algemene indruk krijgen we ook waardevolle feedback om het product te verbeteren.

2013pw46p17Oralia VTGM bevat informatie over het toedienen van orale geneesmiddelen bij patiënten met slikproblemen of met een voedingssonde. In Oralia VTGM is inmiddels van meer dan vijfhonderd werkzame stoffen informatie opgenomen. Per geneesmiddel is uitgewerkt of én hoe het bewerkt en toegediend kan worden. Hierbij is onder andere rekening gehouden met gezondheidsrisico’s voor de uitvoerder (arbo). Daarnaast bevat Oralia VTGM aanwijzingen voor het vervangen van tabletten of capsules door andere toedieningsvormen zoals dranken of zetpillen. Oralia VTGM is te raadplegen via de KNMP Kennisbank wanneer hier een abonnement voor is afgesloten.

Tevredenheid

Oralia VTGM bestaat nu ruim drie jaar. Reden genoeg om na te gaan of de abonnees er tevreden over zijn. Uit het klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat de abonnees in grote mate tevreden zijn over de toepasbaarheid van de informatie in de praktijk. Vooral het advies of een tablet/capsule wel of niet bewerkt mag worden en de informatie over sondevoeding worden erg gewaardeerd. Verder worden ook de volledigheid en de gebruiksvriendelijkheid goed gewaardeerd. Ook over de ondersteuning van de LNA-helpdesk bij het gebruik van Oralia VTGM zijn de abonnees tevreden.

Tenslotte bleek dat Oralia VTGM ook veelvuldig geraadpleegd wordt door apothekersassistenten, een doelgroep waar dit product ook voor ontwikkeld is.

Voor Oralia VTGM zijn ook ondersteunende materialen beschikbaar en uit het klanttevredenheidsonderzoek bleek dat niet alle abonnees hiervan op de hoogte zijn. De publieksfolder Moeite met slikken van medicijnen en de voorbeeldpresentatie Geneesmiddelen en sondes voor nascholing aan bijvoorbeeld verpleegkundigen of apotheekteam zijn speciaal ontwikkeld.

Feedback

Het klanttevredenheidsonderzoek geeft voor ons enerzijds een indicatie hoe Oralia VTGM er nu voor staat en anderzijds een mogelijkheid om op grote schaal te kijken naar verbeteringen die we door kunnen voeren.

Suggesties voor verbetering betreffen vooral de wens om informatie over de aanwezigheid van een breekgleuf op te nemen in Oralia VTGM. In de verdere ontwikkeling van het product wordt dit meegenomen.

Uw op- en aanmerkingen zijn waardevol voor ons en leveren inspiratie op voor verdere ontwikkeling. Ook als u niet voor het onderzoek benaderd bent, staan wij open voor uw opmerkingen en suggesties.

Proefabonnement

Bent u geïnteresseerd in Oralia VTGM maar wilt u niet direct een abonnement afsluiten? U kunt eenmalig een gratis proefabonnement van een maand afsluiten. Daarna kunt u besluiten een abonnement te nemen. Zie voor meer informatie hierover www.knmp.nl/producten-diensten/oralia-vtgm.

Document acties

Back to top