Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informatorium 2013 verschenen als boek

Wijzigingen worden maandelijks digitaal bijgehouden

PW Magazine 06, jaar 2013 - 08-02-2013 | door Atty Hielema
Kortgeleden is de editie 2013 van het Informatorium Medicamentorum in boekvorm uitgekomen. Het Informatorium wordt maandelijks geactualiseerd op de KNMP Kennisbank en op IM Mobiel. Er zijn 3 nieuwe rubrieken geïntroduceerd, namelijk Verminderde nierfunctie, Farmacogenetica en Verkeersdeelname.

2013pw06p25Maandelijks worden vele wijzigingen in het Informatorium op de KNMP Kennisbank en op IM Mobiel aangebracht naar aanleiding van nieuwe SmPC’s, behandelrichtlijnen, literatuur, wijzigingen in de G-Standaard en opmerkingen uit de praktijk. De belangrijkste wijzigingen staan vermeld in de IM- Updates van de afgelopen maanden die op de KNMP-site zijn terug te vinden (www.knmp.nl/producten-diensten/informatorium-medicamentorum-1/im-update). Verder zijn ten opzichte van de vorige uitgave in boekvorm 31 nieuwe stoffen opgenomen, drie stoffen opnieuw opgenomen en negen hoofdstukken volledig herzien.

Herziene rubrieken

In deze uitgave is het aantal rubrieken uitgebreid en de volgorde van de rubrieken veranderd. Drie nieuwe rubrieken zijn Verminderde nierfunctie (N.), Farmacogenetica (Fg.) en Verkeersdeelname (Vk.).

De rubriek Dosering volgt nu direct op de rubriek Toepassing. Dit is handig voor de doseringscontrole bij een bepaalde indicatie.

Nieuwe stoffen

aclidinium, een parasympathicolyticum;

artenimol en piperaquine in Eurartesim®, een malariamiddel;

axitinib, gimeracil en oteracil (in combinatie met tegafur in Teysuno®), pixantron, ruxolitinib, vandetanib en vemurafenib: oncolytica;

azilsartan, een angiotensine-II-antagonist;

Camellia sinensis, een kruidenmiddel;

catridecacog, een stollingsfactor;

ceftaroline en fidaxomicine: antibiotica;

citrulline, creatine en serine: middelen bij metabole aandoeningen;

cobicistat en elvitegravir (in combinatie met emtricitabine en tenofovir in Stribild®), en rilpivirine: antivirale middelen bij HIV-infectie;

dapoxetine, een serotonine-heropnameremmer die wordt toegepast bij premature ejaculatie;

ferumoxytol, een ijzerzout;

ivacaftor, wordt toegepast bij cystische fibrose;

koper Cu 64 chloride, een radiofarmacon;

laropiprant, in combinatie met het antilipaemicum nicotinezuur in Tredaptive®, dit middel gaat echter alweer uit de handel;

pasireotide, een somatostatine-analogon;

perampanel, een anti-epilepticum;

tafamidis, wordt toegepast bij de zeldzame aandoening transthyretine familiaire polyneuropathie;

tapentadol, een opiaatagonist;

teduglutide, een maagdarmmiddel.

Het aminoglycoside kanamycine, het NSAID metamizol, en oxitriptan zijn opnieuw opgenomen.

Grondige groepsherziening

De volgende groepen zijn grondig herzien.

Antibacteriële middelen, Aminoglycosiden;

Antibacteriële middelen, Cefalosporines;

Desinfectantia;

Diagnostica;

Diuretica;

Immunomodulantia, Middelen bij inflammatoire aandoeningen (voorheen DMARD’s);

Mineralen, Spoorelementen;

Middelen bij metabole aandoeningen (nieuwe groep);

Niet geclassificeerde stoffen.


Aanvulling

Er staat helaas een foutje in de monografie van mepacrine op bladzijde 328. Dit middel wordt incidenteel toegepast bij giardiasis. In de rubriek dosering staat vermeld ‘op grond van beperkte gegevens 100 mg per dag ’. Dit moet zijn ‘op grond van beperkte gegevens 100 mg 3x per dag’.

Ook staat er een foutje in de monografie van clonazepam op bladzijde 228. In de rubriek dosering staat bij de orale dosering van epilepsie vermeld ‘volgens het NKFK kinderen ouder dan 10 jaar aanvankelijk 0,5 mg/kg lich.gewicht per dag in 3-4 doses’. Dit moet zijn ‘volgens het NKFK kinderen ouder dan 10 jaar aanvankelijk 0,5 mg per dag in 3-4 doses’. Wij verzoeken u dit handmatig in het nieuwe boek te corrigeren. Op de KNMP Kennisbank en op IM mobiel zijn deze fouten al gecorrigeerd.

Document acties

Back to top