Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Een thuis voor weesgeneesmiddelen

KNMP Farmanco geeft hulp en informatie

PW Magazine 26/27, jaar 2013 - 27-06-2013 | door Louise de Wolf
De bestelprocedure en vergoedingstatus van weesgeneesmiddelen kan u veel hoofdbrekens bezorgen. KNMP Farmanco biedt hierbij uitkomst.

Stel dat u een geneesmiddel moet afleveren dat uw groothandel niet in het assortiment heeft. Het uitzoeken van de bestelprocedure kan heel veel tijd kosten, om nog maar niet te spreken van de vergoedingsstatus. KNMP Farmanco biedt uitkomst als het om weesgeneesmiddelen gaat.

Weesgeneesmiddelen

Weesgeneesmiddelen (‘orphan medicinal products’ of ‘orphan drugs’) zijn geregistreerde geneesmiddelen die door de Europese Geneesmiddelen beoordelingsautoriteit EMA als zodanig aangewezen zijn en vermeld staan op de Europese lijst [1]. Weesgeneesmiddelen zijn bestemd voor diagnose, preventie of behandeling van zeldzame ziekten. Een zeldzame ziekte is een ernstige, levensbedreigende of chronisch invaliderende aandoening en komt niet vaker voor dan bij vijf op de tienduizend inwoners in de Europese Unie [2]. Mede vanwege de kleine afzet hebben deze geneesmiddelen een afwijkende bestelprocedure en heeft de groothandel ze veelal niet op voorraad.

‘Weeshuis’

KNMP Farmanco brengt sinds 2004 beschikbaarheidsproblemen van geneesmiddelen, grondstoffen en verpakkingen in kaart. Voor weesgeneesmiddelen bestaat meestal geen beschikbaarheidsprobleem, maar een bestelprobleem. Daarom ontfermt KNMP Farmanco zich vanaf 2007 over de toenemende hoeveelheid Europees geregistreerde weesgeneesmiddelen en heeft een ‘weeshuis’ voor hen opgericht. Sindsdien wordt daar elk nieuw weesgeneesmiddel opgenomen en voorzien van productspecifieke informatie over verkrijgbaarheid en vergoeding. Inmiddels staat op KNMP Farmanco informatie over meer dan zestig weesgeneesmiddelen.

Vergoeding

Voor de weesgeneesmiddelen informeert KNMP Farmanco u over de bestelprocedure en de vergoeding. Voor de vergoeding dient de registratiehouder een dossier voor vergoedingsaanvraag bij de minister van VWS in. De afgeronde beoordelingsrapporten zijn terug te vinden via CVZ [3].

Een positief beoordeeld weesgeneesmiddel valt onder een vergoedingsregeling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen intramurale vergoeding en extramurale vergoeding. Bij intramurale vergoeding valt het product binnen het tarief van het Diagnose Behandel Combinatie (DBC) zorgproduct of als toegevoegde prestatie ‘add-on’ bij het DBC zorgproduct. Bij extramurale vergoeding wordt het geneesmiddel opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op Bijlage 1A of 1B van de Regeling zorgverzekering, al dan niet vallend onder de ‘nadere voorwaarden’, vastgelegd in Bijlage 2. De minister van VWS is van plan om uiteindelijk alle positief beoordeelde weesgeneesmiddelen over te hevelen naar het ziekenhuisbudget [4]. Een aantal (met name nieuwe) weesgeneesmiddelen is al overgeheveld. Met de voortgang wordt pas op de plaats gemaakt [5].

Weesgeneesmiddelen die niet of negatief zijn beoordeeld vallen niet onder een vergoedingsregeling.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.farmanco.knmp.nl en lees de Achtergrondinformatie Weesgeneesmiddelen [6].

 

Literatuur

European Commission, Public Health. Register of designated Orphan Medicinal Products. Geraadpleegd d.d. 31-05-2013 http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/orphreg.htm

European Commission, Public Health. Rare diseases. Geraadpleegd d.d. 31-05-2013 http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm

College voor Zorgverzekeringen; Zorgpakket; Afgeronde Geneesmiddelbeoordelingen; CFH-rapporten. http://www.cvz.nl/publicaties/cfhrapporten Geraadpleegd d.d. 31-05-2013

Kamerbrief over overheveling medisch-specialistische geneesmiddelen d.d. 24-05-2012. Geraadpleegd d.d. 31-05-2013. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/24/kamerbrief-over-overheveling-medisch-specialistische-geneesmiddelen.html

Overheveling groepen medicijnen grotendeels uitgesteld. www.knmp.nl; nieuws; vakinhoud; vakinhoud 2013 d.d. 22-05-2013. Geraadpleegd d.d. 31-05-2013
http://www.knmp.nl/nieuws/vakinhoud/vakinhoud-2013/overheveling-2014-grotendeels-uitgesteld

KNMP Farmanco; weesgeneesmiddelen; over weesgeneesmiddelen. http://www.farmanco.knmp.nl/tekortweesgeneesmiddel/achtergrondinformatie-weesgeneesmiddelen Geraadpleegd d.d. 31-05-2013.

Document acties

Reacties

16-07-2013 14:20
Apotheek Gasthuisberg zegt:

Ook het beschikbaar stellen van moeilijk verkrijgbare "wees"grondstoffen voor magistrale bereidingen bij patiënten met een zeldzame aandoening zou kunnen/moeten (?) worden opgenomen in het takenpakket van een dergelijk "weesjeshuis".
Standaardisatie van bereidingsprocedures zou ook heel mooi zijn.

Back to top