Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Fundamenten voor de toekomstvisie

Van handvest naar visie op zorg

PW Magazine 42, jaar 2013 - 17-10-2013 | door KNMP
Samenwerking! Daarover moeten de discussies gaan bij de toekomstvisie van de KNMP, zeggen de deelnemers aan de KNMP BIO (by-invitation-only) meeting.

Een groep van tachtig actieve leden stelde tijdens de jaarlijkse BIO-meeting van de KNMP op 1 en 2 oktober de belangrijkste fundamenten vast voor de discussie over de toekomstvisie Farmaceutische zorg 2023. Het Handvest van de apotheker (KNMP 2012) was hiervoor vertrekpunt, de discussies werden aangezwengeld met prikkelende presentaties door Diana Monissen (De Friesland), Paul Habets (LHV), Frank Bluiminck (ActiZ) en Stannie Driessen (Vilans).

Voor de deelnemers aan de BIO-meeting – openbaar en poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers, onder wie de nieuwe voorzitter van de NVZA Bas Drese, en BO3-apothekers (CVZ, RVZ en IVM) – was één ding heel duidelijk: “Er mag niet meer over farmacie worden gepraat zonder dat een apotheker aan tafel zit.” De apotheker is en blijft dé geneesmiddelexpert. De invulling van het beroep is over tien jaar wel flink veranderd.

Kunnen distributie en farmaceutische zorg gescheiden worden? En kan de apotheker zelf het farmacotherapiebeleid bepalen?

Met de patiënt/zorgconsument als startpunt is uitbreiding van kennis en competenties inzake communicatie en samenwerking essentieel. Samenwerken betekent dat de apotheker participeert in een netwerk van zorgverleners in de wijk, zoals huisarts en wijkverpleegkundige. En hij stelt zijn expertise beschikbaar. Zichtbaarheid en het delen van kennis zijn belangrijk: ‘de apotheker als laagdrempelige meedenker’ die ‘beoordeeld en beloond wordt op resultaat’ van zijn beroepsuitoefening.

Een kernactiviteit van de apotheker, nu en straks, is het beheren van het medicatiedossier. Dat moet een duidelijke plaats hebben in de ‘farmaceutische ketenzorg’. De invulling van het dossierhouderschap, zonder domeindenken, is een prominent thema in de komende discussies.

Farmaceutische zorg rond de consument die zelf de regie neemt, naast proactieve informatievoorziening op maat zullen de farmaceutische zorg bepalen. De KNMP daagt de beroepsgroep uit om de komende tijd deze discussies te voeren om tot een toekomstbestendige visie op de farmaceutische zorg te komen.

 

‘Laat meerwaarde zien’

Beoogd vicevoorzitter Marleen Barth geeft op basis van haar ervaring als voorzitter van GGZ Nederland en Eerste Kamerpoliticus haar ideeën over de toekomst van de farmaceutische zorg: “De politiek is vastbesloten een eind te maken aan de snelle groei van de kosten voor de gezondheidszorg. Al in 2015 wordt de AWBZ hervormd en vindt overheveling van langdurige zorg naar de gemeente plaats. De GGZ bijvoorbeeld zal 30% minder bedden tellen. Voorwaarde voor een succesvolle terugkeer van deze mensen in de samenleving is dat de therapietrouw gewaarborgd kan worden.”

“Zorg daarom als apotheker dat u uw meerwaarde zichtbaar maakt, binnen anderhalf jaar! Want als de driehoek apotheker-huisarts-wijkverpleegkundige niet goed functioneert, gaat deze extramuralisering niet lukken. De nadruk ligt momenteel op het organiseren van het proces, maar minister Schippers wil meer rendement van de farmaceutische zorg. Van apothekers hoor ik vaak dat zij willen doen waarvoor zij zijn opgeleid. Dat is een kans. Laat daarom zien waar u op afgerekend wil worden.”

Document acties

Back to top