Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP-lidmaatschap 2013: meer waar voor je geld

Minder papier, kosten en rompslomp

PW Magazine 08, jaar 2013 - 22-02-2013 | door KNMP
Apothekers ontvangen dit jaar via e-mail het aanbod producten en diensten van de KNMP. Ook het voorstel voor Zakelijke Contributie voor de openbare ziekenhuizen en de pakketten Z en Z+ voor de ziekenhuizen gaan niet meer via de post.

Dit zorgt voor minder kosten en minder rompslomp, zowel voor u als voor ons. Daarnaast ziet u op onze website www.KNMP.nl/productenendiensten veel beter de inhoud en samenhang van ons aanbod. Ook de producten en diensten die beschikbaar zijn bij Zakelijke Contributie zijn weergegeven op deze website.

Overzicht

2013pw08p21Zoals in nevenstaande screenshot te zien is, zijn alle producten en diensten weergegeven die inbegrepen zijn in pakket ZC en de producten en diensten die additioneel te bestellen zijn. De bereidingsmodule is aangegeven in vet, de los te bestellen additionele producten zijn cursief.

Aanbod

Een groot aantal openbare apotheken is jarenlang, soms al tientallen jaren, aan de KNMP verbonden. Zulke lange relaties zijn een blijk van vertrouwen, maar scheppen voor ons ook verplichtingen. Elk jaar zullen we minstens zo goed moeten presteren als in het voorgaande jaar, liefst nóg beter. Voor apotheken die zich nu voor meerdere jaren willen verbinden, wil de KNMP direct al iets terug doen. Openbare apotheken die zich voor de komende drie jaar verbinden om Zakelijke Contributie te betalen krijgen een korting die kan oplopen tot €2400. Voorwaarde is wel dat voor de apotheekvestiging in 2011 en/of 2012 zakelijke contributie is betaald.

Voorwaarden

Voor de periode 2013 – 2015 zijn diverse kortingsbedragen beschikbaar voor zowel de basismodule (totaal € 1800,-) als de bereidingsmodule (totaal € 600,-):

• verdeling basismodule: € 900,- (2013), € 600,- (2014) en € 300,- (2015).

• verdeling bereidingsmodule: € 250,- (2013), € 200,- (2014) en € 150,- (2015).

Voorwaarden om voor deze kortingen in aanmerking te komen zijn:

• de apotheekvestiging verbindt zich van 2013 tot en met 2015 aan de zakelijke contributieregeling 2013 – 2015;

• de apotheekvestiging heeft in 2011 en/of 2012 zakelijke contributie betaald;

• de apotheekvestiging zorgt voor een tijdige betaling van de zakelijke contributie (voor 1 april).

Document acties

Back to top