Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Richtlijn CVRM ‘bijschaven’, zorgstandaard updaten

SIG HVZ door op de ingeslagen weg

PW Magazine 17, jaar 2013 - 26-04-2013 | door Fong Sodihardjo-Yuen
De SIG Hart- en vaatziekten (HVZ) is één van de Special Interest Groups (SIG’s) binnen de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO). Een terugblik op 2012 en een vooruitblik op 2013.

2013pw17p33De SIG HVZ is samengesteld uit een kerngroep en een buitenschil. De kerngroep formuleert het beleid van de SIG en komt ongeveer vijf keer bij jaar bijeen. De buitenschil wordt bij verschillende activiteiten betrokken. Voor de gehele SIG vindt een jaarlijks bijeenkomst plaats.

CVRM

De SIG-bijeenkomsten stonden voornamelijk in het teken van de KNMP Richtlijn CVRM. Tijdens drie klankbordgroepbijeenkomsten kwamen het beschrijvingsgedeelte en het notenstelsel uitgebreid aan bod met voldoende mogelijkheden voor inbreng vanuit de SIG HVZ.

SIG-dag

Met de SIG Diabetes is een gezamenlijke SIG-dag georganiseerd voor alle leden. Tom Schalekamp en Prem Adhien begonnen de dag met interessante actuele ontwikkelingen op cardiovasculair gebied en bij diabetes, met in de middag een interactieve workshop ‘medicatiebeoordelingen’. De bijeenkomst is door de deelnemers zeer goed ontvangen en geeft de SIG HVZ handvatten om door te gaan op de ingeslagen weg. Het succes heeft ertoe geleid dat PAOFarmacie een dergelijke scholing opgenomen heeft in het huidige nascholingsaanbod.

Richtlijnen en standaarden

In het afgelopen jaar heeft de SIG haar input geleverd op o.a. het model Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit, de Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling en de Leidraad begeleide introductie NOAC’s. Daarnaast is de SIG betrokken geweest bij de commentaar en autorisatierondes van de multidisciplinaire richtlijn CVRM, de zorgstandaard CVA/TIA en de update van de zorgstandaard CVRM. Bij de zorgstandaarden is vooral beschrijving van de integrale farmaceutische zorg van belang en actualisatie van de informatie aan de hand van de KNMP Richtlijnen.

Bijschaven

In 2013 staat qua richtlijnen/standaarden de laatste ronde ‘bijschaven’ aan de KNMP Richtlijn CVRM en de update en autorisatie van de zorgstandaard CVRM op de agenda.

De SIG HVZ wil haar contacten uitbreiden met andere apothekers die speciale interesse hebben of actief zijn op dit gebied, maar ook de bredere samenwerking zoeken met andere zorgverleners. De SIG HVZ start met het opzetten van een kennisbank/centrum voor het delen van studies, kennisdocumenten etc. Dit zal in eerste instantie voor en door de SIG leden zijn met het idee om het daarna ook aan andere apothekers beschikbaar te stellen. Een terugkerend agendapunt zal in ieder geval zijn om elkaar op de hoogte te houden over studies en verdere kennisuitwisseling. Daarnaast zal de SIG uiteraard de jaarlijkse SIG-dag vormgeven.

Interesse in de SIG HVZ of vragen? Kijk op de KNMP-site of neem contact op met Fong Sodihardjo-Yuen, secretaris SIG HVZ (f.sodihardjo-yuen@knmp.nl).

Document acties

Back to top