Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Conferentie Medicatieveiligheid en ICT

Hoe ondersteunt ICT medicatieveiligheid?

PW Magazine 37, jaar 2010 - 17-09-2010 | door KNMP
In samenwerking met de KNMP en de NVZA organiseert Nictiz de conferentie Medicatieveiligheid en ICT. Centraal staat deze dag: hoe kunnen zorgverleners een actueel medicatieoverzicht tijdig, veilig en werkbaar aan elkaar beschikbaar stellen en hoe kan ICT hierbij ondersteunen?

Het is voor goede zorg essentieel dat zorgverleners medicatiegegevens uitwisselen. Hiertoe is een conceptrichtlijn opgesteld om fouten bij de overdracht van medicatiegegevens te voorkomen. ICT is hierbij een belangrijke randvoorwaarde.

Praktijkverhalen

Deskundige sprekers vertellen tijdens deze conferentie vanuit verschillende perspectieven hun praktijkverhalen. Aan bod komen ook de landelijke ontwikkelingen, het verloop van de implementatie en het toekomstperspectief. Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert en organiseert deze conferentie voor de tweede keer.

Accreditatie toegekend

De conferentie vindt op 27 september in Nieuwegein plaats en duurt van 09:00 uur tot 18:00 uur. ’s Middags kunt u deelnemen aan twee themasessies naar keuze. Tijdens deze sessies kunt u meedenken over hoe medicatiegegevens met ICT beter en veiliger zijn over te dragen. Voor deze conferentie is accreditatie toegekend. Voor openbaar apothekers zes punten/uren en voor ziekenhuisapothekers vijf punten/uren.

Deelnemen?

Deelname bedraagt € 245, de lunch en netwerkborrel zijn inbegrepen. Voor het bekijken van het programma of om u aan te melden; zie de agenda op www.knmp.nl.

Document acties

Back to top