Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dezelfde geneesmiddelinformatie voor apotheek en patiënt

PW Magazine 37, jaar 2013 - 13-09-2013 | door Atty Hielema
Het Informatorium Medicamentorum en apotheek.nl worden jaarlijks miljoenen keren geraadpleegd. Apotheekmedewerkers en patiënten krijgen zo dezelfde informatie. Dit draagt bij aan een goede communicatie in de apotheek. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) brengt jaarlijks duizenden wijzigingen in beide producten aan.

2013pw37p29Naslagwerk voor de apotheek

Het informatorium is een naslagwerk met informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn, met zowel geregistreerde als niet geregistreerde toepassingen (off-labelgebruik). Daarnaast bevat het informatie over middelen voor diagnostisch gebruik, desinfectantia, antidota, farmaceutische hulpstoffen, bepaalde medische hulpmiddelen en middelen die vallen onder de Warenwet, zoals vitaminen. In totaal zijn 1650 stofmonografieën opgenomen.

Het Informatorium Medicamentorum wordt maandelijks geactualiseerd op de KNMP Kennisbank en jaarlijks uitgegeven in boekvorm. Ook is een uitgave voor de smartphone beschikbaar (IM Mobiel).

Apotheek.nl is een website voor het publiek met informatie over receptgeneesmiddelen en vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Het bevat ongeveer 1100 medicijnteksten. De informatie is in begrijpelijke taal opgesteld en dient als aanvulling op de bijsluiter. De site bevat tevens instructiefilmpjes voor het toedienen van geneesmiddelen. Ook kunnen bezoekers via e-mail een vraag voorleggen aan een apotheker. Achtergrondinformatie op de site over klachten en ziekten wordt opgesteld door het NHG. De website is opgezet namens alle apotheken in Nederland en is gratis te raadplegen.

Duizenden wijzigingen per jaar

Voor het actualiseren van de geneesmiddelinformatie in het informatorium en op apotheek.nl worden dezelfde bronnen gebruikt. Het GIC verwerkt jaarlijks ongeveer 2000 SmPC’s (productinformatie goedgekeurd door het CBG of de EMA) in het informatorium. Verder worden opgenomen: waarschuwingen van de registratieautoriteiten, geneesmiddelgerelateerde informatie uit Nederlandse behandelrichtlijnen, belangrijke informatie uit medisch-farmaceutische tijdschriften, wijzigingen in de G-Standaard, wijzigingen in het Kinderformularium en opmerkingen van gebruikers. Dit resulteert in ruim 9000 inhoudelijke wijzigingen per jaar.

Alle aanpassingen in het Informatorium Medicamentorum worden beoordeeld op relevantie voor de patiënt, en zo nodig verwerkt in de medicijnteksten op apotheek.nl. De geneesmiddelinformatie in het informatorium en op apotheek.nl is dus inhoudelijk hetzelfde. Doordat apothekers en patiënten dezelfde informatie gebruiken, ontstaat er geen verwarring bij de patiënt.

Miljoenen bezoeken per jaar

Het informatorium wordt per dag gemiddeld 17.269 keer geraadpleegd via de KNMP Kennisbank. Per jaar wordt het informatorium ongeveer 4,5 miljoen keer geraadpleegd op de Kennisbank en IM Mobiel. Gebruik van de uitgave in boekvorm is hierin niet meegerekend. Het werkelijke gebruiksaantal is dus hoger.

Apotheek.nl is de meest geraadpleegde website over geneesmiddelen door het publiek. Per dag zijn er ongeveer 33.000 bezoekers. Over een heel jaar gerekend zijn er ongeveer 12 miljoen bezoeken van ongeveer 8 miljoen unieke bezoekers.

 

 

Zenuwpijn

Een voorbeeld van off-labelgebruik: het antidepressivum amitriptyline bij zenuwpijn. Dit staat niet in de bijsluiter, maar wel in het informatorium en op apotheek.nl. In de apotheek kan dit worden toegelicht.

Document acties

Back to top