Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Betrouwbare zorg dichtbij’ – de campagne van start

Najaar 2013: de apotheker in beeld

PW Magazine 36, jaar 2013 - 06-09-2013 | door KNMP
Ter vervanging van landelijke themaweken wordt dit najaar een toolkit aangeboden waarmee apotheken aan de slag kunnen om zichtbaar betrouwbare zorg dichtbij te bieden.

2013pw36p28Gezien de reacties van apothekers is besloten om dit jaar geen specifieke themaweken te organiseren zoals een Longweek of Diabetesweek. De extra belasting voor apothekers en hun team is hiervoor de belangrijkste reden. Daarvoor in de plaats komt de toolkit rond verschillende onderwerpen. Daarnaast blijft de KNMP gericht de landelijke en regionale media inzetten om de zorgverlening van de apotheker te belichten. Zo blijft de apotheker zichtbaar voor het Nederlandse publiek.

Farmaceutische momenten voor communicatie

In plaats van themaweken is ervoor gekozen om de expertise van de apotheker zichtbaar te maken middels regionale en landelijke media via zogenoemde farmaceutische momenten. Dit zijn dé momenten waarop een zorgconsument de unieke expertise van de apotheker nodig heeft en ervaart. Eigenlijk niets anders dan apothekers nu al doen, maar bijzonder genoeg om de werkzaamheden expliciet te benoemen. Naar het publiek, maar ook naar de media. Door de farmaceutische momenten ervaren zorgconsumenten en media daadwerkelijk de apothekerszorg dichtbij.

De gekozen thema’s voor dit najaar zijn:

• medicijnen bij zwangerschap en borstvoeding;

• de zorg van de apotheek bij diabetes;

• de hulp die de apotheker aan de mantelzorger kan bieden.

Online toolkit

Informatiematerialen voor het team, de zorgconsument en de media zijn te vinden op de KNMP-website via knmp.nl/toolkit. De online toolkit geeft apothekers de ruimte om zelf aan de slag te gaan op het moment dat het hen uitkomt. Bijvoorbeeld om aan te sluiten bij regionale activiteiten. De drie gekozen thema’s zijn zo ingericht dat apothekers er informatie vinden waarmee ze direct aan de slag kunnen. Denk aan publieksinformatie in de vorm van afdrukbare folders en posters. Ook conceptteksten als basis voor een nieuwsbericht voor de lokale media staan in de toolkit. De toolkit wordt na de introductie dit najaar regelmatig aangevuld en geactualiseerd met materialen voor het team, het publiek en de media. Publieksinformatiematerialen zijn op verzoek in een beperkte oplage via de KNMP te verkrijgen. Aanvragen via: communicatie@knmp.nl.

Meer informatie

De KNMP houdt apothekers via de gebruikelijke kanalen op de hoogte. Bijvoorbeeld bij aandacht van landelijke media voor een van de onderwerpen. Ondersteuning, vragen of ideeën? Neem contact op met de afdeling communicatie via 070-3737140 of mail via communicatie@knmp.nl.

Document acties

Back to top