Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

LAD behartigt belang apotheker in loondienst

PW Magazine 04, jaar 2013 - 25-01-2013 | door KNMP
Voortaan kunnen ook apothekers die werkzaam zijn in dienstverband terecht bij LAD, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband, voor de behartiging van hun arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele belangen. LAD is de grootste werknemersorganisatie voor artsen.

Als apotheker in dienstverband kun je op individuele basis lid worden van LAD. Zowel LAD als KNMP besteden hier de komende tijd ruim aandacht aan. De afspraken met LAD zijn gebaseerd op een minimale organisatiegraad van 50% van de apothekers in dienstverband.

Wervingsperiode

In de wervingsperiode worden apothekers allereerst aspirant-lid. Op het moment dat voldoende leden zijn ingeschreven, wordt het aspirant-lidmaatschap omgezet in een definitief lidmaatschap. Logischerwijs wordt in deze periode geen contributie geheven. Als de drempel van 50% gehaald is, start LAD met haar werkzaamheden (lees: belangenbehartiging).

Pim ten Harmsen van der Beek, voorzitter Commissie Arbeidsvoorwaarden Loondienst Apothekers: “Ik vind het een goed idee om voor apothekers in loondienst een vakbond op te zetten. In LAD vinden de apothekers in loondienst een partner die veel ervaring heeft in het bevorderen van arbeidsvoorwaarden van academisch geschoolde zorgprofessionals.

Spagaat

Momenteel komt niemand op voor de apothekers in loondienst, maar dat is wel noodzakelijk. Zo zijn de werkgevers al goed georganiseerd, maar bestaat er geen organisatie die de belangen van loondienstapothekers behartigt. De afdeling arbeidszaken van de KNMP kan de belangen van de werknemers ook niet voldoende behartigen. Deze afdeling heeft immers ook te maken met de wensen van de werkgevers en verkeert dus in een spagaat.

De contracten van apothekers in loondienst moeten marktconform zijn, er moeten betere afspraken gemaakt worden over de werkdruk en teambezetting, over overwerk van de apotheker en onze pensioenen. Kortom over gezonde arbeidsomstandigheden. Betere arbeidsvoorwaarden zijn echt een must.”

Borging

Romy de Groot, bestuurslid Vereniging Jonge Apothekers, wijst ook op de noodzaak van goede belangenbehartiging: “Goede arbeidsvoorwaarden voor nu en in de toekomst zijn essentieel om het vak als zorgverlener goed uit te oefenen. Een goede borging vind ik belangrijk. Op dit moment is die er nog niet. En dit terwijl de groep loondienstapothekers groeit.”

Kijk op www.knmp.nl/lad voor meer informatie, contributietabellen etc.

Document acties

Back to top