Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risicoanalyse vaak nog onbekend

Onderbouwing medicatiebewaking in G-Standaard

PW Magazine 38, jaar 2013 - 20-09-2013 | door Mandy van Rhenen
Een adviestekst moet kort, duidelijk en overzichtelijk zijn. Het is vaak niet mogelijk om alle informatie over de bewaking in deze tekst weer te geven. Bij vragen kan de risicoanalyse mogelijk uitkomst bieden.

• Casus 1

2013pw38p19Een arts belt u: hij heeft een patiënt die lithium gebruikt, voor wie hij twee dagen diclofenac wil voorschrijven. In het HIS verschijnt de waarschuwing dat een NSAID de lithiumconcentratie kan laten stijgen en dat deze extra moet worden gecontroleerd. Geldt dit ook wanneer de patiënt het NSAID kortdurend gebruikt?

In de risicoanalyse vindt u dat in een artikel een lithiumintoxicatie binnen 24 uur na het starten met ibuprofen is beschreven. Ook bij kortdurend gebruik is een lithiumintoxicatie mogelijk. Hiermee kunt u de arts adequaat adviseren.

• Casus 2

Een oudere man met angina pectoris komt in de apotheek met een recept voor sildenafil. Hij heeft echter ook nitroglycerinespray voor ‘zo nodig’-gebruik. U vertelt de patiënt dat hij deze combinatie niet samen mag gebruiken. De patiënt dringt aan en vraagt of het mogelijk is een bepaalde tijd aan te houden tussen het gebruik van sildenafil en de nitroglycerinespray.

In de risicoanalyse vindt u dat bij sildenafil een interval van ten minste 24 uur wordt aangehouden tussen beide middelen. Nitroglycerinespray wordt alleen bij klachten gebruikt, waardoor het gebruik niet te voorspellen is. Indien de patiënt sildenafil toch gebruikt, mag hij de spray bij klachten niet gebruiken. Hij moet dan contact opnemen met de spoedeisende hulp en aangeven dat hij sildenafil heeft gebruikt.

Kennisbank

Alle (nieuwere) adviesteksten voor zwangerschap, contra-indicaties, verkeersdeelname, verminderde nierfunctie, interacties en farmacogenetica hebben een risicoanalyse. Deze is te vinden op de Kennisbank. Hierin staan samenvattingen van de literatuur. En eventueel de overwegingen van de werkgroep of medicatiebewaking nodig is en wat in de adviestekst moet staan. Vragen waaraan u kunt denken: in welke mate stijgt de concentratie van een geneesmiddel als daaraan een remmer wordt toegevoegd? Waarom verschijnt bij een patiënt met hypertensie bij clopidogrel wel een melding en bij acetylsalicylzuur niet? Welk antibioticum is de beste keus bij myasthenie?

De risicoanalyse is ook van belang als argumentatie bij een advies dat afwijkt van dat in de SPC, het Farmacotherapeutisch Kompas of andere bronnen. Mocht het antwoord op uw vraag ook niet in de risicoanalyse vermeld staan, dan kan de helpdesk van het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) u wellicht verder helpen.

Helpdesk GIC: telefoon 070 373 73 77, gic@knmp.nl.

Document acties

Back to top