Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Extra werk door dubbele zorgregistratie

Eén systeem binnen de apotheek

PW Magazine 28/29, jaar 2013 - 12-07-2013 | door Anna Fokkema en Nadine Janssen
Apothekers verlenen zorg en deze zorg dient inzichtelijk te zijn. Daarom staat zorgregistratie hoog op de agenda. Ketens en systeemhuizen brengen verschillende systemen op de markt. Binnen één apotheek lijkt deze diversiteit niet aan te raden.

Anna Fokkema (links) en Nadine Janssen (rechts) verrichtten het onderhavige onderzoek voor hun masterstudie MPA (Management Policy Analysis and Entrepreneurship in Health & Life Sciences)Gedurende de wetenschappelijke onderzoeksstage van vijf maanden is er kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de opzet en implementatie van zorgregistratiesystemen in openbare apotheken. Nadat de beschikbare systemen in kaart waren gebracht, zijn er semigestructureerde interviews ontwikkeld. Hiervoor is gebruikgemaakt van een aangepaste versie van het model of change ontwikkeld door Kurt Lewin in 1951 [1].

Vervolgens zijn de ontwikkelaars van de systemen geïnterviewd, evenals apothekers en assistenten. Op deze manier is een compleet beeld verkregen van de opzet en de mate van implementatie in de praktijk.

Invalshoeken

De volgende systemen zijn geïdentificeerd: Electronisch Patiënten Dossier (EPD)/(BOS/MBJ), Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (GFZ), Mijn Brocacef, NControl, Nexus Medicatie Check, WeCare en Zorg Registratie Systeem (ZRS). Ook is gebleken dat er nog steeds veel gebruikgemaakt wordt van de welbekende zz-regels. Hoewel alle systemen zich richten op het registreren van zorg, lijken zij verschillende invalshoeken te hanteren. Waar de een meer nadruk legt op continue zorg door Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) werkt de ander meer met zorgprojecten. Weer een ander heeft het bedrijfseconomisch perspectief hoog in het vaandel staan.

Het gevolg van deze verschillende visies op zorgregistratie is dat er binnen één apotheek vaak gebruikgemaakt wordt van meerdere systemen. Een voorbeeld hiervan is dat ketenapotheken enerzijds het systeem gebruiken dat ontwikkeld is door het hoofdkantoor en anderzijds een systeem gebruiken dat beter aansluit bij het afhandelen van declaraties. Uit de praktijk blijkt dat dit extra tijd kost en vaak leidt tot dubbel werk.

Hoge kwaliteit

Apothekers geven aan het erg belangrijk te vinden zorg van hoge kwaliteit te kunnen leveren aan patiënten. Daarnaast zijn zij bereid om deze zorg te registreren. Door de noodzaak om verschillende systemen te gebruiken binnen één apotheek gaat echter de efficiëntie achteruit en lijkt registratie een doel op zich te worden. Eén systeem voor de hele markt lijkt niet haalbaar gezien de huidige situatie. Toch moet er gestreefd worden naar één systeem binnen de apotheek om de efficiëntie te verhogen en daarmee de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te kunnen borgen.

 

Literatuur
1. Lewin, K. (1951) Field theory in social science; selected theoretical papers. New York: Harper & Row.

Document acties

Back to top