Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatieoverzicht 2.0: van logistiek naar therapie

Verandering vraagt omslag in denken en doen

PW Magazine 07, jaar 2013 - 15-02-2013 | door Brigit van Soest
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een verbeterde versie van het medicatieoverzicht. De belangrijkste verandering: waar de eerste versie is gericht op logistiek, is het medicatieoverzicht 2.0 ook gericht op therapeutische informatie.

De diversiteit aan medicatieoverzichten was tot voor kort verwarrend voor zorgverleners en voor patiënten. Dit werkte bovendien fouten in de hand. Daarom werd op initiatief van KNMP en NVZA een standaard opgesteld in nauwe samenwerking met betrokken veldpartijen zoals NPCF, NHG, Orde, GGZ, Trombosedienst, Nictiz, NVZ, NFU: het medicatieoverzicht 1.0.

Deze standaard is nu door de ICT-leveranciers ingebouwd in alle (Z)AIS’en. Bij het ontwikkelen van het uniforme medicatieoverzicht versie 1.0 is gekozen voor een groeimodel. Samen met gebruikers, leveranciers en de betrokken veldpartijen is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de gebruikerseisen voor de verbeterde versie van het medicatieoverzicht.

De belangrijkste verandering is dat, waar medicatieoverzicht 1.0 gericht is op logistieke informatie, het medicatieoverzicht 2.0 ook gericht is op therapeutische informatie. Dat wil zeggen dat onderscheid wordt gemaakt tussen de ‘medicatieafspraak’ van de voorschrijver met de patiënt over het gebruik, en de verstrekking van het geneesmiddel door de apotheek. De start- of einddatum van de medicatieafspraak van de voorschrijver kan anders zijn dan start- of einddatum van/tot wanneer de apotheker het geneesmiddel verstrekt. Bijvoorbeeld als de patiënt nog pillen in huis heeft. Door dit onderscheid te maken, is dit nieuwe medicatieoverzicht 2.0 ook geschikter om te gebruiken wanneer een patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis.

Het uiteindelijke doel is een medicatieoverzicht met alleen therapeutische informatie. Dat vraagt een grote omslag in denken en doen: van logistiek naar therapie!

De slotbijeenkomst voor het Medicatieoverzicht 2.0 vond plaats op 23 januari in Kasteel Montfoort in Montfoort. Veel apothekers, voorschrijvers, leveranciers en vertegenwoordigers van betrokken veldpartijen hebben de door de KNMP georganiseerde slotbijeenkomst bezocht. Er zijn diverse presentaties gegeven over de aanleiding en het gelopen traject (Brigit van Soest), de overdracht van medicatiegegevens (Fatma Karapinar), continuïteit van het medicamenteus beleid (Hans Ros) en uitleg van de gebruikte begrippen (Ingrid Heijboer en Richard Westerhof). Vervolgens is uitgebreid stilgestaan bij het voorstel voor het medicatieoverzicht 2.0 (André Blom en Annemien Pullen) en het gebruik van het medicatieoverzicht 2.0 in de praktijk (Ed de Vogel en Jaap Dik). Na een inhoudelijke discussie en afspraken om het voorstel op enkele punten te verfijnen, is er gezamenlijk een goedkeurende ‘klap’ op het voorstel gegeven. Een geweldige prestatie die is bereikt door intensief met elkaar samen te werken en door de verschillen in belangen naar de achtergrond te schuiven.

We zijn er echter nog niet: het is nu van belang om de implementatie van dit uniforme medicatieoverzicht in de (Z)AIS-systemen, zowel op technisch als op praktijkniveau te realiseren. De KNMP brengt dit vernieuwde medicatieoverzicht onder de aandacht van de (Z)AIS-leveranciers. Daarnaast roept de KNMP u als gebruiker op dit ook onder de aandacht te brengen bij uw (Z)AIS-leverancier.

Voor meer informatie zie www.knmp.nl/medicijnen-zorgverlening/medicatieveiligheid/medicatieoverdracht.

Document acties

Back to top