Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aandacht voor unieke expertise van de apotheek

Farmaceutische momenten zichtbaar maken

PW Magazine 12, jaar 2013 - 22-03-2013 | door KNMP
Het blijft belangrijk dat de werkzaamheden van de apotheker zichtbaar zijn voor het publiek. Dit jaar doet de KNMP dat niet via themaweken, maar via het zichtbaar maken van farmaceutische momenten in ieders leven.

De themaweken van afgelopen jaren waren succesvol, maar ook een belasting voor de apotheker en het apotheekteam. Uit een evaluatie blijkt dat de activiteiten in deze themaweken niet altijd even goed aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden. Deze feedback is mede aanleiding voor de KNMP om de communicatie (via de apotheek) met het publiek aan te passen.

We zetten in op de momenten waarop een consument een beroep doet op de unieke expertise van de apotheek, deze expertise ervaart en nodig heeft. Wij willen deze (voor de apotheker vanzelfsprekende) werkzaamheden expliciet benoemen, ondersteunen en via de media benadrukken. Denkt u bijvoorbeeld aan advies bij zwangerschap en medicijngebruik, bij vakantie, bij polyfarmacie. Gedurende het jaar zullen we waar het kan via diverse media aandacht vragen voor de unieke rol van de apotheker bij deze momenten.

Toolkit

Daarnaast bieden we ondersteuning bij activiteiten die apothekers zelf voor hun patiënten organiseren. Dat doen we met toolkits. U kunt van ons een reeks (digitale) toolkits verwachten rond verschillende onderwerpen. Eind april is op knmp.nl een toolkit beschikbaar met daarin diverse materialen die u kunt inzetten in uw apotheek. Denk aan informatiemateriaal over longaandoeningen, diabetes, hooikoorts of ramadan, powerpointpresentaties over het vak of medicijngebruik en tips voor het organiseren van een open dag.

Patiëntenorganisaties

Tot slot versterkt de KNMP dit jaar de samenwerking met patiëntenorganisaties. Ook dit draagt bij aan een beter beeld bij de consument over het vak en de unieke expertise van de apotheker. Met deze aanpak willen wij de apotheker ondersteunen om zijn of haar vakmanschap uit te dragen, op momenten dat het u past. Heeft u opmerkingen, ideeën of suggesties, neem vooral contact met ons op. Wij horen graag van u: communicatie@knmp.nl of bel 070-3737184.

Document acties

Back to top