Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Longdagen: zicht op nieuwste ontwikkelingen

Lezingen en presentaties over longaandoeningen

PW Magazine 15, jaar 2013 - 12-04-2013 | door Marnix Westein
Tijdens de Longdagen 2013 staat de Jaarbeurs in Utrecht gedurende twee dagen in het teken van de wetenschap, met lezingen en posterpresentaties over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en zorg bij respiratoire aandoeningen.

In 2012 werden de Longdagen voor het eerst georganiseerd door samenwerkende organisaties op het terrein van onderzoek en zorg bij respiratoire aandoeningen, zoals astma, COPD en longfibrose. Verdeeld over drie dagen participeerden vierhonderd zorgprofessionals en 220 patiënten in diverse parallelle symposia, plenaire sessies en mondelinge en posterpresentaties.

Succes

Wegens succes wordt het concept dit jaar herhaald op donderdag 18 en vrijdag 19 april door het Nederlands Respiratoir Samenwerkingverband (NRS), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Hierbij wordt opnieuw samengewerkt met diverse andere organisaties.

Nieuwste inzichten

Het congres is gericht op diverse doelgroepen: basale en klinische wetenschappers, (long)artsen en andere zorgverleners en longpatiënten. Het congres wordt geopend door Guusje ter Horst, Eerste Kamerlid en tevens sinds december 2012 voorzitter van de Long Alliantie Nederland. Vervolgens komen gedurende twee dagen vele nationale en internationale sprekers aan het woord over onderwerpen als: de psychosociale aspecten van longziekten, de effecten van obesitas op de ademhaling en genotypering bij cystic fibrosis. Maar ook over praktische zaken zoals spirometrie in de huisartspraktijk en behandelingen voor de toekomst, zoals vaccinatie tegen astma, zal worden gediscussieerd.

Publieksmarkt

Speciaal voor patiënten is er beide dagen ook een publieksmarkt. Apothekers van de Special Interest Group (SIG) Longaandoeningen en farmaciestudenten van de Universiteit Utrecht staan samen met longverpleegkundigen in een stand om patiënten te informeren over het gebruik van hun inhalatoren. Andere onderwerpen die in stands aan bod komen zijn bijvoorbeeld: stoppen met roken, longfunctiemeting en zuurstofsystemen. Een aantal aparte sessies worden voor geïnteresseerd publiek georganiseerd met als doel de ontwikkelingen op het gebied van zorg voor en onderzoek naar longziekten aan een breder geïnteresseerd publiek te presenteren.

Mocht u nog interesse hebben om deel te nemen aan de Longdagen, dan is aanmelden nog mogelijk. Kijk op www.longdagen.nl voor meer informatie. Deelname kost € 75.

Document acties

Back to top