Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minister sluit akkoord over nusinersen

PW51/52 - 12-12-2017
Het dure geneesmiddel nusinersen (Spinraza) komt nu ook beschikbaar voor kinderen met de slopende spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA) type 2 en type 3a met een acute behandelbehoefte. Dit betreft vooral kinderen jonger dan 5 jaar, zo’n dertig patiënten. Minister Bruno Bruins (medische zorg) heeft hierover een akkoord gesloten met producent Biogen.
Minister sluit akkoord  over nusinersen

Deze regeling houdt niet in dat het middel nu vergoed wordt uit het basispakket. Het gaat om een tijdelijke oplossing die geldt tot 1 mei 2018. Op dit moment zit Spinraza in de zogenaamde sluis. Zorginstituut Nederland zal begin 2018 advies uitbrengen aan de minister over een eventuele vergoeding van het middel.

Biogen verstrekte Spinraza al wel aan het UMC Utrecht voor de behandeling van kinderen met de meest ernstige vorm van SMA type 1. Om het middel gedurende de sluisperiode ook aan de andere patiëntjes te kunnen verstrekken is Bruins eind november in gesprek gegaan met de fabrikant.

Document acties

Back to top