Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Raltegravir drukt triglyceriden

PW48 - 01-12-2017
Triglyceriden gaan omlaag bij 60-plussers met antiretrovirale therapie die overstappen op een regime met raltegravir.
Raltegravir drukt triglyceriden

Bij 96 switchers namen triglyceriden af van mediaan 172 mg/dl (interkwartielafstand [IQR] 105,5) naar 129 mg/dl (IQR 73) (normaal < 150 mg/dl). Het aantal CD4-positieve cellen steeg; bloedplaatjes namen af. Bij twee patiënten was sprake van virologisch falen en tien ondervonden viremische ‘blips’. [Pavone et al. Curr HIV Res. 2017 Sep 27. online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Triglyceriden, Raltegravir
Back to top