Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Multifocale leuko-encefalopathie bij cladribine

PW51/52 - 11-12-2017
Cladribine (Leustatin, Litak) kan het risico op progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML) verhogen. PML is gemeld vanaf zes maanden tot verschillende jaren na behandeling met cladribine.
Multifocale leuko-encefalopathie bij cladribine

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen adviseert artsen om alert te zijn op symptomen van nieuwe of verslechterende neurologische, cognitieve of gedragsmatige afwijkingen en de behandeling te staken bij aanwijzingen voor PML.

De productinformatie voor beroepsbeoefenaren en patiënten wordt bijgewerkt. De fabrikanten Janssen-Cilag en Lipomed hebben hematologen, oncologen en ziekenhuisapothekers geïnformeerd met een Direct Healthcare Professional Communication.

Document acties

Back to top