Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Darzalex te duur voor GVS

PW49 - 01-12-2017
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert prijsonderhandelingen over daratumumab (Darzalex) tegen multipel myeloom. De door de fabrikant gehanteerde prijs is nu te hoog voor opname in het basispakket.
Darzalex te duur voor GVS

Voor kosteneffectiviteit zou de toepassing in combinatie met lenalidomide en dexamethason ongeveer 70% goedkoper moeten worden; voor de combinatie met bortezomib en dexamethason zou die kostendaling 30% moeten zijn. Vanwege onzekerheid over de kosteneffectiviteit van daratumumab suggereert het ZIN een prijsarrangement waarbij het risico bij de fabrikant ligt. Gedurende de onderhandelingen zou de fabrikant het middel op basis van compassionate use beschikbaar moeten stellen, zodat patiënten niet onnodig hoeven te wachten.

Document acties

gearchiveerd onder: Farmaco-economie, Vergoeding, Daratumumab
Back to top