Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Methylfenidaat voor volwassenen

PW04 - 29-12-2017
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat akkoord met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat) bij volwassenen.
Methylfenidaat voor volwassenen

Methylfenidaat was tot nu toe alleen goedgekeurd voor kinderen tot 18 jaar, maar naar schatting 90.000 volwassenen gebruiken het off-label.

Er is Europese overeenstemming bereikt over voorwaarden voor toepassing van methylfenidaat bij volwassenen. Het moet voorgeschreven worden door een psychiater. De fabrikant van Medikinet moet onderzoek doen naar de cardiovasculaire en psychiatrische risico’s bij volwassenen met ADHD. Vanwege psychiatrische bijwerkingen en een verhoogde kans op hart- en vaatziekten vraagt het CBG psychiaters terughoudend te zijn met voorschrijven, patiënten regelmatig te controleren en het gebruik regelmatig opnieuw te bekijken.

Het CBG is in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en patiëntenvereniging Impuls/Woortblind om verantwoord gebruik in de praktijk te verbeteren. Voorschrijvers, apothekers en patiënten worden opgeroepen bijwerkingen te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Voor kinderen verandert er niets.

Document acties

Reacties

03-01-2018 12:06
J.C. Kortekaas zegt:

Een belangrijke draai van de registratieautoriteiten.
In juni 2017 op de Collegedag was het off-label gebruik nog een heet hangijzer in een middagsessie. Lareb bood fel verweer tegen het off-label gebruik bij volwassenen.

https://www.pw.nl/nieuws/2017/onderzoek-methylfenidaat-nodig-bij-volwassenen

Het past wel in het legaat van Bert Leufkens. Alles is altijd in beweging, ook bij de registratieautoriteiten , en zo kwam thalidomide ook terug op de markt.

Back to top