Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CBG: ernstige leverproblemen door Zinbryta

29-11-2017
Het gebruik van Zinbryta (daclizumab) tegen mutiple sclerose (MS) kan onvoorspelbare, ernstige en levensbedreigende leverproblemen veroorzaken. Daarom wordt de indicatie van daclizumab ingeperkt, meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
CBG: ernstige leverproblemen door Zinbryta

Het CBG adviseert daclizumab alleen te gebruiken bij een selecte patiëntengroep én met strenge controle van de lever. Artsen moeten per direct opnieuw overwegen of daclizumab nog steeds een geschikte behandeling is voor hun patiënten. Binnenkort komt er aangepast voorlichtingsmateriaal voor artsen.

Volgens het advies van het CBG aan artsen en apothekers is daclizumab vanaf nu alleen geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing vormen van multiple sclerose (RMS) die onvoldoende reageerden op ten minste twee ziektemodificerende therapieën (DMT, disease modifying therapy) en voor wie behandeling met alle andere DMT gecontra-indiceerd is of om andere redenen niet geschikt is.

Verder moeten artsen en apothekers patiënten informeren over het risico op leverbeschadiging en de noodzaak van periodieke controle. Patiënten moeten worden gewaarschuwd voor symptomen die duiden op een leverfunctiestoornis voor de behandeling start.

Ten slotte adviseert het college geen behandeling te beginnen met daclizumab bij patiënten met gelijktijdige andere auto-immuunaandoeningen anders dan MS. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdige toediening van daclizumab met andere hepatotoxische geneesmiddelen, waaronder vrij verkrijgbare middelen en kruidensupplementen.

 

Document acties

Back to top