Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Veiligheid door bekendheid

PW51/52 - 20-12-2017
Apothekers die patiënten goed kennen werken veiliger. Aboneh et al. enquêteerden 445 openbaar apothekers in Wisconsin (VS) met de AHRQ Community Pharmacy Survey on Patient Safety Culture.
Veiligheid door bekendheid

Een goede veiligheidscultuur bleek geassocieerd met (zeer) goede bekendheid met patiënten (gecorrigeerde odds ratio [OR] 8,8; 95%-BI 4,7-16,6), enige bekendheid met patiënten (OR 3,4; 95%-BI 1,8-6,2), deel uitmaken van een health maintenance organization/-clinic (OR 2,3; 95%-BI 1,3-3,8) dan wel een zelfstandige apotheek (OR 1,7; 95%-BI 1,1-2,6). [J Patient Saf. 2017 Nov 4. online.]

Document acties

Back to top