Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EC-MPS overtreft azathioprine

PW49 - 06-12-2017
Enteric-coated natriummycofenolaat (EC-MPS) werkt beter dan azathioprine bij systemische lupus erythematosus (SLE).
EC-MPS overtreft azathioprine

Ordi-Ros et al. vergeleken bij 240 SLE-patiënten gedurende twee jaar 1440 mg/dag EC-MPS en 2 mg/kg/dag azathioprine (naast prednison en/of malariamiddelen). Klinische remissie werd bereikt bij 71 tegen 48% (verschil 23%; 95%-BI 10-34). Opvlammingen kwamen voor bij 50 tegen 72%. Met EC-MPS werd remissie sneller bereikt dan met azathioprine, maar opvlammingen kwamen juist trager. Bijwerkingen verschilden weinig, al deed zich bij azathioprine vaker leukopenie voor. [Ann Rheum Dis. 2017;76(9):1575-1582.]

Document acties

Back to top