Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ZIN adviseert prijsonderhandeling Kisqali

PW03 - 29-12-2017
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) vindt Kisqali (ribociclib; bij gemetastaseerde borstkanker) te duur voor het basispakket.
ZIN adviseert prijsonderhandeling Kisqali

Voor een betere kosteneffectiviteit en lagere impact op het zorgbudget adviseert het ZIN aan minister Bruins om te onderhandelen over de prijs. Momenteel bevindt Kisqali zich in de sluis voor dure geneesmiddelen. Voor het vergelijkbare palbociclib (dat, anders dan ribociclib, ook is geregistreerd voor gebruik in de tweede lijn) is de overheid een financieel arrangement overeengekomen.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Ribociclib
Back to top