Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

ACM verscherpt toezicht op ziekenhuisfusies

PW50 - 05-12-2017
Omdat de prijzen van de behandelingen relatief stijgen en de kwaliteit van zorg niet aantoonbaar verbetert na een ziekenhuisfusie gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies kritischer volgen.
ACM verscherpt toezicht op ziekenhuisfusies

Verscherpte aandacht voor concurrentierisico’s van ziekenhuisfusies betekent dat de ACM mogelijk vaker mededingingsproblemen constateert. Ook geven zorgverzekeraars aan vaker inkoopproblemen te ervaren als gevolg van fusies. Hierdoor zal de ACM mogelijk eerder ziekenhuisfusies verbieden.

Uit onderzoek van de mededingingswaakhond blijkt dat de prijzen van behandelingen in fusieziekenhuizen relatief stijgen ten opzichte van de prijzen van behandelingen in niet-gefuseerde ziekenhuizen. Verder leveren gefuseerde ziekenhuizen niet meer behandelingen dan niet-gefuseerde ziekenhuizen.

Uit eerder onderzoek van de ACM was al gebleken dat ziekenhuisfusies de kwaliteit van zorg niet aantoonbaar verbeteren.

Verder stelt de ACM dat het maatschappelijk draagvlak voor fuserende en steeds groter wordende ziekenhuizen lijkt af te nemen. De ACM toetst op grond van de Mededingingswet wat de gevolgen zijn van een fusie voor de concurrentie, daarin hebben maatschappelijke opvattingen zoals de menselijke maat of bestuurbaarheid geen plek. Als maatschappij en politiek ook dit soort belangen willen laten meewegen, dan ziet de ACM mogelijkheden deze een plaats te geven in haar fusietoets.

Document acties

gearchiveerd onder: Fusies, Marktwerking, Ziekenhuizen
Back to top