Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

eHealth: alleen zinvol bij bewuste keuze

PW49 - 28-11-2017
eHealth inzetten voor verbetering van de gezondheidszorg biedt veel kansen, maar dan moet wel duidelijk zijn voor wie en waarom het gebruik zinvol is. Dat blijkt uit de eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL, die verschijnt vijf jaar na de eerst monitor.
eHealth: alleen zinvol bij bewuste keuze

Voorbeelden van succesvolle toepassingen van eHealth zijn: het verbeteren van medicatieveiligheid en het stimuleren van de zelfredzaamheid van patiënten, met onder meer online gezondheidsdossiers, apps en e-consulten.

eHealth kan de patiënt meer grip geven op zijn behandeling of zorgproces. Toch geven zorggebruikers en zorgverleners geregeld aan niet te weten óf ze eHealth willen inzetten of gebruiken, zo blijkt uit de eHealth-monitor. Volgens de onderzoekers hoeft dit geen probleem te zijn: de mate waarin zorggebruikers en zorgverleners baat hebben bij een toepassing kan verschillen.

Medicatiecontrole

Uit de monitor blijkt verder dat meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een digitale toepassing noodzakelijk vindt voor de dubbele medicatiecontrole. Hierdoor is het voor een tweede zorgverlener mogelijk om op afstand te controleren of de juiste medicatie wordt toegediend bij een patiënt. Slechts 23% van de verpleegkundigen geeft aan dat controles inderdaad digitaal worden uitgevoerd.

Verder geeft 49% van de medisch specialisten aan graag een overzicht te ontvangen van de medicatiegegevens van de apotheek bij opname van een patiënt. Ook liggen er volgens de onderzoekers kansen voor telemonitoring: het op afstand monitoren van een patiënt door een zorgverlener. 48% van de artsen wil hiervan gebruikmaken bij patiënten met diabetes, maar heeft daarvoor nog geen concrete plannen.

Gebruik stimuleren

Om het gebruik te stimuleren van eHealth adviseren Nictiz en het NIVEL dat zorgaanbieders nut en noodzaak beter uitleggen aan patiënten. Ook zouden opleidingen eHealth kunnen opnemen als vast onderdeel, zodat studenten hier mee leren werken. Ten slotte vinden de onderzoekers dat softwareontwikkelaars en zorgaanbieders eindgebruikers vaker moeten betrekken bij de ontwikkeling van eHealth.

Nictiz en het NIVEL onderzoeken sinds 2013 jaarlijks de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth in Nederland. Deze vijfde editie van de eHealth-monitor werd vorige week aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid.

Document acties

Back to top