Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Risico’s van ulipristal en radium Ra-223

PW01/02 - 05-12-2017
De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) begint een veiligheidsonderzoek naar ulipristal en waarschuwt tegen radium Ra-223 in combinatie met abirateron en prednis(ol)on.
Risico’s van ulipristal en radium Ra-223

Het onderzoek naar ulipristalacetaat als middel tegen uterusmyomen (Esmya) is ingegeven door vier gevallen van ernstige leverschade, waarbij driemaal een levertransplantatie nodig was. Ulipristal is ook het actieve bestanddeel van het noodanticonceptivum Ellaone, maar bij dit middel zijn geen meldingen bekend over ernstige leverschade.

Van radium Ra-223 dichloride (Xofigo) als therapie bij milde prostaatkanker is een verhoogd risico op overlijden of botbreuken gemeld vanuit een nog lopend klinisch onderzoek. Zowel de interventiegroep als de placebogroep werd tevens behandeld met abirateronacetaat (Zytiga) en prednisolon/prednison. De toepassing van Xofigo is inmiddels gestaakt.

De PRAC bekrachtigde in zijn vergadering van 27-30 november zijn standpunt dat paracetamol met vertraagde afgifte van de markt moet verdwijnen. Twee producenten van zulke paracetamolpreparaten hadden gevraagd om een herbeoordeling.

Document acties

Back to top