Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisartsen leggen bijwerkingen verschillend vast

22-12-2017
Huisartsen gaan zeer verschillend om met de registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen. In sommige praktijken registreren de huisartsen twee keer zo veel contacten wegens bijwerkingen als andere praktijken. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL.
Huisartsen leggen bijwerkingen verschillend vast

Het verschil blijft volgens het NIVEL bestaan wanneer er rekening wordt gehouden met de samenstelling van de patiëntenpopulatie in de huisartsenpraktijk. Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen gemiddeld 7 per 1000 patiënten op het spreekuur krijgen in verband met bijwerkingen. Dit zijn vaker vrouwen, ouderen en patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken.

Het onderzoeksinstituut heeft alleen gekeken naar het huisartsenbezoek naar aanleiding van bijwerkingen en naar ‘gecodeerde informatie’. Huisartsen kunnen daarnaast ook informatie over bijwerkingen vastleggen in de vorm van vrije tekst. Ook kunnen ze zogenoemde intoleranties registreren.

Voor de patiëntveiligheid is het belangrijk te komen tot eenduidige registratie. Spiegelinformatie over het huidige registratiegedrag van bijwerkingen kan hierbij een eerste stap zijn, aldus het NIVEL.

Document acties

Back to top