Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Docetaxel ook oraal werkzaam bij kanker

PW51/52 - 22-12-2017
Verpakt in een speciale tablet of capsule én gecombineerd met ritonavir, geeft oraal docetaxel een vergelijkbare blootstelling als intraveneus docetaxel. Dat concludeert promovendus en arts Vincent de Weger. Afgelopen woensdag promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op de klinische farmacologie van nieuwe middelen tegen kanker.
Docetaxel ook oraal werkzaam bij kanker

Zijn focus lag op de ontwikkeling van de orale toediening van de taxanen docetaxel en paclitaxel, die beide slecht in water oplossen. De Weger onderzocht de toediening als capsule en als tablet – met hulpstoffen om de wateroplosbaarheid te vergroten – samen met verschillende remmers van CYP3A4 of P-gp om de opname vanuit de darm te bevorderen. “Ritonavir bleek de meest geschikte remmer”, vertelt de onderzoeker. “Hierbij treden in een relatief lage effectieve dosis minder bijwerkingen op dan bijvoorbeeld bij ciclosporine.”

Met een schema van een keer per week 60 mg oraal docetaxel + 100 mg ritonavir was de blootstelling vergelijkbaar met die na wekelijks intraveneus docetaxel. Bij negen van de 67 patiënten resulteerde dit in een gedeeltelijke afname van het tumorvolume.

In een vervolgstudie waarin De Weger de dosering docetaxel splitste in twee giften, ’s morgens 30 mg en ’s middags 20 mg met 100 mg ritonavir bij elke gift, zag hij bij vier van de 28 patiënten behandeld met de docetaxel-tablet een partiële respons. “En minder variatie in de blootstelling.” Daarom zal het tweemaal-daagse schema verder worden onderzocht in een studie naar de effectiviteit. De bijwerkingen die het meest optraden waren: vermoeidheid, diarree, misselijkheid en braken.

Wanneer ritonavir werd toegevoegd aan oraal paclitaxel in een tweemaaldaags schema, was het effect op de tumor gering, stelt De Weger.

Document acties

Back to top