Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Algemeen

Annette Bierman overleden (1944-2023)

In haar geboorteplaats Rotterdam is 6 februari op 78-jarige leeftijd Annette Bierman overleden. Zij was haar hele leven van grote wetenschappelijke betekenis voor de geschiedenis van de farmacie.

Algemeen 13-02-2023

Betere leefstijl bij diabetes verkleint kans op depressie

Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op depressie maar kunnen dat mogelijk beperken door gezonder te eten en hoge bloeddruk aan te pakken. Dit concluderen onderzoekers van het Maastricht UMC+ en UMC Utrecht, die hiervoor gegevens analyseerden van bijna 78.000 patiënten.

Algemeen PW7 - 09-02-2023

Waarschuwing voor illegale afslankpil Iomax

Na gebruik van het afslankmiddel Iomax is een tweede melding van een subarachnoïdale bloeding binnengekomen bij Bijwerkingencentrum Lareb. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw dit illegale product niet in te nemen.

Algemeen PW7 - 07-02-2023

Nieuw landelijk akkoord voor preventie en gezondheid

Fysieke en mentale gezondheid bevorderen door lokaal en regionaal slim samen te werken aan meer preventie. Dat is het doel van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ondertekend samen met gemeenten, zorgverzekeraars en GGD’en.

Algemeen PW7 - 06-02-2023

8,2% verzekerden wisselt van zorgverzekeraar

Tussen 2022 en 2023 zijn bijna 1,5 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Een overstapcijfer van 8,2%, dat hoger is dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van Vektis.

Algemeen PW6 - 03-02-2023

Hoge concentraties psychofarmaca ontdekt in oppervlaktewater

Het Nederlands oppervlaktewater bevat dusdanig hoge concentraties van verschillende psychofarmaca, zoals oxazepam en carbamazepine, dat risico’s voor het waterleven niet zijn uitgesloten. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht en het RIVM, die artsen oproepen alerter te zijn op de hoeveelheid die ze voorschrijven.

Algemeen, Geneesmiddelen PW6 - 01-02-2023

IGJ en NZa onderzoeken nieuwe ketens voor huisartsenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan onderzoeken of innovatieve ketens van huisartsenzorg voldoen aan de normen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Beide toezichthouders ontvangen de laatste tijd veel meldingen over deze nieuwe vormen van huisartsenzorg.

Algemeen PW5 - 27-01-2023

Meer overstappers zorgverzekeraar dan voorgaande jaren

In het najaar van 2022 heeft 8% van de verzekerden gekozen voor een andere zorgverzekeraar; dat is een groter aantal dan voorgaande jaren. Het overstappercentage varieert al jaren tussen 6 en 7%. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Algemeen, Zorgverzekeraars PW4 - 20-01-2023

Vaccinatie alleen bij kinderen met ernstige aandoening

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar moeten alleen een vaccinatie voor COVID-19 aangeboden krijgen als zij een ernstige medische aandoening hebben. Zij lopen een verhoogd risico op ernstige COVID-19. Dat adviseert de Gezondheidsraad.

Algemeen PW4 - 19-01-2023

Daling vaccinatiegraad herhaalprik COVID-19 zet door

In de zorgsector heeft 28% van de medewerkers die eerder al minimaal één COVID-19-vaccinatie hadden gehaald dit najaar een najaarsprik gekregen. Van alle patiënten met een medisch hoog risico kreeg 69% een prik. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Algemeen PW4 - 19-01-2023

Minder dagen antibiotica na complexe blindedarmontsteking

Patiënten kunnen na een complexe blindedarmontsteking veilig en effectief worden behandeld met een tweedaags infuus met antibiotica in het voorkomen van infectieuze complicaties, in plaats van de standaardbehandeling van drie tot vijf dagen. Dat blijkt uit onderzoek van de afdeling Heelkunde van het Erasmus MC.

Algemeen, Geneesmiddelen PW4 - 19-01-2023

Lareb: ontregelde schildklierfunctie na vaccinatie

Bijwerkingencentrum Lareb heeft 201 meldingen ontvangen van ontregelde schildklierfunctie na een coronavaccinatie. Het is nog onduidelijk of de vaccins schildklierstoornissen kunnen veroorzaken.

Algemeen PW3 - 12-01-2023

Huisartsen werken vaker in loondienst en in groepspraktijk

Het aantal huisartsen is in de afgelopen jaren toegenomen en zij werken vaker in loondienst of als vaste waarnemer. Ook is er een duidelijke toename van het aantal duo- en groepspraktijken. Het aantal huisartspraktijken bleef nagenoeg gelijk. Dit blijkt uit de jaarlijkse cijfers van het Nivel.

Algemeen PW3 - 12-01-2023

Rechter: ivermectine niet in richtlijn COVID-19

Het is de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) niet gelukt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) via de rechter te dwingen ivermectine te laten voorschrijven bij de vroegtijdige behandeling van COVID-19. Eerder wees de rechtbank de vordering in kort geding af, en nu heeft de vereniging ook bij het hof bakzeil gehaald.

Algemeen 2023 PW1&2/volledig - 05-01-2023

‘Digitale farmacie helpt zorg betaalbaar te houden’

VGZ heeft het recht verzekerden te informeren over de dienstverlening van de landelijke internetapotheken die zij heeft gecontracteerd. Volgens VWS-minister Ernst Kuipers is internetfarmacie een middel om de zorg betaalbaar te houden, maar daarnaast moeten we ook de apotheek in de wijk koesteren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Algemeen, Politiek & overheid, Zorgverzekeraars 03-01-2023

Nederland krijgt uniforme pictogrammen

Nederland krijgt een nieuwe, uniforme pictogrammenset waarmee op een herkenbare en begrijpelijke manier het medicatiegebruik wordt uitgelegd aan patiënten. Dat heeft VWS-minister Ernst Kuipers afgesproken met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en partijen die betrokken zijn bij het verstrekken van geneesmiddelinformatie, zoals apothekers en de farmaceutische industrie.

Algemeen, Geneesmiddelen PW51en52 - 12-12-2022

Vier grootste zorgsectoren boekten 12% hoger resultaat

Het resultaat voor belastingen van de vier grootste zorgsectoren is in 2021 met 12% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder, een toename van € 152 miljoen. In de geestelijke gezondheidszorg steeg het resultaat naar verhouding het meest. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Algemeen PW49 - 01-12-2022

Datalek in Almeerse apotheek door fout met e-mail

Apotheek Opmaat in Almere heeft per abuis een uitnodiging voor een voorlichtingsavond over migraine gemaild in de CC, waardoor patiënten elkaars e-mailadressen konden zien. De apotheek heeft de datalek direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemeen PW49 - 30-11-2022

Boetes voor overname zonder toestemming NZa

Twee zorgaanbieders krijgen een boete van respectievelijk € 125.000 en € 65.000 omdat zij een overname hebben gedaan zonder voorafgaand goedkeuring te vragen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Algemeen, Politiek & overheid 30-11-2022

Document acties

Back to top