Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Overleg nieuwe cao voor apothekers is vastgelopen

PW12 - 15-03-2024
Apothekers in dienstverband hebben het overleg met de zelfstandige apotheekeigenaren over een nieuwe cao opgeschort. Volgens de werknemers blijven salaris en arbeidsvoorwaarden ver achter bij andere zorg-cao’s. Werkgevers wijzen op de beperkte financieringsmogelijkheden voor apotheken, in vergelijking met andere sectoren.
Overleg nieuwe cao voor apothekers is vastgelopen

Omdat de looptijd van de cao Apothekers in Dienstverband eind februari 2024 is verstreken, zijn de Werkgeversorganisatie Zelfstandige Onafhankelijke Apotheken (WZOA) en de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD) in overleg over een nieuwe cao.

De VAD schrijft in een open brief dat marktconforme arbeidsvoorwaarden het gezamenlijke uitgangspunt zijn voor een nieuwe cao, omdat dit belangrijk is voor de toekomst van de branche. Als benchmark daarvoor kijken de partijen naar de cao voor huisartsen in loondienst bij een huisarts (cao Hidha). Maar volgens VAD-voorzitter Chuck van de Cappelle maakt de WZOA onvoldoende stappen om hieraan te voldoen. “Het voorstel voor loonontwikkeling en secundaire arbeidsvoorwaarden van de werkgevers is te beperkt, daarom hebben wij het overleg opgeschort.”

Van de Cappelle benadrukt verder dat de sfeer goed is, maar dat de onderhandelingen stroef verlopen. “We hopen de gesprekken dan ook weer snel te kunnen hervatten.”

Loonontwikkeling

Volgens de VAD bedroeg de loonstijging in de cao Apothekers in Dienstverband per 1 januari 2022 0,5%, per 1 oktober 2022 2,0% en per 1 mei 2023 4,0%. Daarmee blijft de loonstijging voor apothekers ver achter bij de inflatie van 10% in 2022 en 6,5% in 2023 en bij de gemiddelde cao-loonstijging in Nederland: 3,39% in 2022, 7,08% in 2023 en 6,36% tot nu toe in 2024.

Ook blijft de loonontwikkeling achter bij die in andere zorgsectoren, met name die van de huisartsen in loondienst, stelt de VAD. Het maximum cao-salaris voor de huisarts bedraagt bruto per maand € 8387, voor de gevestigd apotheker is dat € 7562; in 2014 was het maximum cao-salaris nog nagenoeg hetzelfde. Verder kent de cao Apothekers in Dienstverband geen eindejaarsuitkering en ontbreekt een financiële aanvulling bij geboorte- of ouderschapsverlof.

Financiering

WZOA-voorzitter Karin Beuning laat in een reactie weten te streven naar een goede honorering voor apothekers. Daarbij is het volgens haar logisch te kijken naar huisartsen, maar er zijn grote verschillen in de mogelijkheden voor financiering. “Bij de huisartsen gaat de loonontwikkeling snel omdat ze hard op de trom hebben geslagen.”

Beuning benadrukt dat een groot deel van de apothekers aan het maximum zat, maar dat er vorig jaar een loonschaal is bijgekomen. “Deze apothekers hebben bovenop de 4% nog 5% gekregen.” Volgens Van de Cappelle hebben de huisartsen vorig jaar ook een extra schaal gekregen. “Het ontstane gat blijft daarmee onveranderd groot.”

Verder stelt de WZOA-voorzitter er alle vertrouwen in te hebben dat de partijen een akkoord kunnen bereiken.

Oproep

In de brief van de VAD staat ook een oproep aan haar leden om in gesprek te gaan met de eigen werkgever over de toekomst van de branche. “We ontvangen veel signalen dat apothekers overwegen hun vak elders te gaan uitoefenen, omdat de loonontwikkeling achterblijft. Dat vinden wij een zorgelijke ontwikkeling”, benadrukt Van de Cappelle. “We moeten er met elkaar voor zorgen dat werken in de openbare apotheek aantrekkelijk blijft.”

 

Document acties

gearchiveerd onder: CAO, CAO apotheken
Back to top