Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Griepepidemie duurde negen weken en is voorbij

21-03-2024
Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts ging, ligt op het basisniveau en nam vorige week verder af. Daarmee is de griepepidemie, die in de week van 15 januari 2024 begon en negen weken duurde, ten einde. Dat meldt het Nivel.
Griepepidemie duurde negen weken en is voorbij

Afgelopen week (11-17 maart) gingen 30 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten naar de huisarts, terwijl dit er een week eerder 44 op de 100.000 waren; beide aantallen liggen op het basisniveau van maximaal 58 per 100.000 inwoners.

Bij een deel van de mensen namen huisartsen monsters van keel en neus af. In 4 van de 13 (31%) monsters die in de afgelopen week zijn onderzocht werd griepvirus gevonden. Ook in andere bronnen is te zien dat het aantal mensen met een griepvirusinfectie afneemt.

Hoewel we niet meer spreken van een griepepidemie, is het griepvirus niet helemaal weg, benadrukt Nivel. Nog steeds zijn er mensen met griepvirus in Nederland, maar wel veel minder dan tijdens de piek van de jaarlijkse epidemie.

Andere virussen die nu zorgen voor hoesten, niezen en andere luchtwegklachten zijn rhinovirus, humaan metapneumovirus, en seizoenscoronavirussen.

Wekelijkse surveillance

Het Nivel monitort doorlopend (infectie)ziekten in Nederland en heeft hierin een landelijke signaleringsfunctie voor het ministerie van VWS en het RIVM.

In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar het aantal mensen met griepachtige klachten dat bij de huisartsen van Nivel Peilstations komt boven het vastgestelde basisniveau ligt. Het basisniveau voor seizoen 2023-2024 is vastgesteld op 56 op de 100.00 mensen.

De 140 Nivel Peilstations zijn huisartsenpraktijken binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn die zich inzetten voor de wekelijkse surveillance van bovensteluchtweginfecties.

Document acties

Back to top