Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Noodsignaal werkgevers over beloning apotheekmedewerkers

30-05-2024
Het is noodzakelijk dat de overheid nu ingrijpt en garanties geeft over apotheekbudgetten, anders loopt de toegang tot zorg gevaar. Daarvoor waarschuwen de werkgeversorganisaties ASKA en WZOA. Onderhandelingen over de cao Apotheken, die afloopt op 1 juli, zijn vooralsnog vastgelopen.
Noodsignaal werkgevers over beloning apotheekmedewerkers

Apotheekbudgetten worden al jaren gekort door de overheid en de zorgverzekeraars, en in de Voorjaarsnota 2024 worden opnieuw bezuinigingen opgenomen die de apotheeksector treffen. Dat stellen de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) in het noodsignaal dat zij afgeven aan demissionair minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra.

Het korten op de apotheekbudgetten heeft, volgens de werkgevers, directe negatieve invloed op de beschikbare loonruimte en de loonontwikkeling van zorgmedewerkers in de apotheek. Als een deel van de bezuinigingen teruggegeven wordt aan apotheekmedewerkers dan kunnen de gevolgen van de geneesmiddeltekorten eerlijk worden bekostigd en de daaruit voortkomende werkdruk worden verlaagd.

Volgens ASKA en WZOA zou dat mogelijk moeten zijn door de apotheektarieven specifiek voor extra loonruimte structureel te verhogen en tijdelijk extra te verhogen om tekorten op te vangen.

Loonruimte

Naast extra loonruimte moeten apotheken structureel kunnen rekenen op het indexeren van prijzen en tarieven volgens de NZa-handvatten, waaronder de ‘overheidsbijdrage in de loonkosten’(OVA), plus nacalculatie, zodat de apotheken de lonen van medewerkers ook in de toekomst normaal kunnen indexeren. Net zoals in de rest van de zorgsector, stellen de werkgeversorganisaties, die benadrukken dat de overheid nu in actie moet komen en garanties geeft over apotheekbudgetten. Daarna kunnen de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over de cao Apotheken weer worden hervat.

Document acties

Back to top