Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Agnes Kant benoemd tot bijzonder hoogleraar LUMC

15-05-2024
Agnes Kant is benoemd tot bijzonder hoogleraar innovatie van farmacovigilantie aan het LUMC/Universiteit Leiden. De directeur van Bijwerkingencentrum Lareb gaat samen met het LUMC onderzoeken hoe de veiligheid van geneesmiddelen beter kan worden bewaakt. ”Bijwerkingen zijn geen bijzaak, de bewaking moet beter en sneller”, meent Kant.
Agnes Kant benoemd tot  bijzonder hoogleraar LUMC

Voor het onderzoek van Lareb en het LUMC zullen nieuwe methoden toegepast worden, zoals artificial intelligence en het gebruik van meer informatiebronnen, zoals ziekenhuisdata, sociale media en ervaringen van patiënten.

Lareb en de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie van het LUMC werken al langer samen op het gebied van opsporing van bijwerkingen. Zo was Lareb betrokken bij het onderzoek van LUMC waaruit bleek dat patiënten bij wie de dosering van medicatie wordt afgestemd op hun DNA, 30 % minder kans hebben op een ernstige bijwerking. Ook onderzoeken ze samen de mogelijke risico’s op trombose na coronavaccinatie en het gebruik van ziekenhuisdata als aanvulling op het opsporen van bijwerkingen.

Impact patiënt

Volgens Lareb blijft veel kennis over bijwerkingen te lang onder de radar. Van alle signalen over bijwerkingen die Lareb in de periode 2008-2017 naar buiten bracht, ging het merendeel (85%) over geneesmiddelen die al 10 jaar of langer op de markt zijn.

Kant: “We willen sneller, meer inzicht in bijwerkingen. Dat geldt voor nog onbekende, maar ook voor kennis over al bekende bijwerkingen. Ook relevant is te weten hoe vaak een bijwerking voorkomt en bij wie, wat het beloop is, of het overgaat of niet en wat de impact is voor de patiënt.”

Document acties

Back to top